DEBATT

Det er denne annonsen som flere har reagert på. Hele teksten lyder; Vi leker ikke på jobb - Vi jobber med barn.
Det er denne annonsen som flere har reagert på. Hele teksten lyder; Vi leker ikke på jobb - Vi jobber med barn.

"Vi leker ikke på jobb - Vi jobber med barn"

– Man leiker seg verken til en bachelor- eller masterutdanning, sier førsteamanuensis Ivar Selmer-Olsen, DMMH, og forsvarer høgskolens rekrutteringskampanje etter kritikk i sosiale medier.

Publisert Sist oppdatert

Denne formuleringen, «Vi leker ikke på jobb – Vi jobber med barn», som Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) bruker i årets rekrutteringskampanje for å få studenter til å søke barnehagelærerutdanning, har utløst reaksjoner, kanskje særlig tydelig uttrykt på Facebook-gruppen «Barnehage-opprør 2016».

27. januar 2017 skrev en barnehagelærer følgende innlegg: «Denne plakaten henger i Munkegata med den hensikt å få folk til å søke studier ved DMMH. Hvilket syn på lek formidles her? Leker ikke på jobb, men jobber med barn? Som pedagog, musiker, masterstudent i kunstfagdidaktikk og menneske er jeg forbløffet, forvirret, opprørt, og ikke minst: støtt.»

Kommentarene lot ikke vente på seg. De var fra «Jeg forstår hvor de vil, men de har bomma litt» til «Jeg håper da inderlig at de som jobber i barnehage leker på jobb. Tidenes dårligste tekst for å reklamere for barnehagen» og «Denne reklamen river jo ned jobben alle innen barnehagesektoren har gjort med å fremme leken».

Selv om DMMH muligens kan ha «bomma litt» (innad er diskusjonen vel så sterk om reklamebyråets bruk av profesjonelle modeller), er det ikke hvert år rekrutteringskampanjer vekker så mye oppmerksomhet. Slik sett burde kanskje DMMH si seg fornøyd. Men det er for lettvint. Flertydige formuleringer er alltid risikable, nettopp fordi mange vil overse det flertydige.

Men i forbindelse med diskusjonen reiser det seg flere interessante tema. De viktigste er:

  • Hvordan kan vi øke respekten for barnehagelærerutdanningen, barnehagen som selvstendig pedagogisk institusjon og den dypt seriøse jobben barnehagelærerne gjør?
  • Hvordan kommuniserer barnehagen og barnehagelærerutdanningen sitt enormt viktige arbeid med leik med utenverdenen og særlig unge, potensielle søkere?
  • Hvordan forstår barnehagepedagogen sin rolle i leiken?

Mange med meg har ønsket seg rekrutteringskampanjer som i større grad enn hittil peker på at barnehagelærerutdanning er en krevende utdanning og som fremhever det ekstremt betydnings- og ansvarsfulle arbeidet (blant annet med leik) som barnehagelæreren utøver. Man leiker seg verken til en bachelor- eller masterutdanning. Jeg tror egentlig de fleste forstår at det er bakgrunnen for formuleringen i overskriften.

Det er selvsagt ingen har grunn til å tvile på at DMMH forsvarer leiken, både som barnets viktigste vei til læring og som en måte for barn å leve og være sammen på. DMMH og DMMHs fagfolk har forsvart leiken i barnehagen, det har vært forsket, skrevet og undervist om og i leik i alle mine snart 40 år ved institusjonen. DMMH støttet fullt opp om kritikken av Stortingsmelding 19 2015-16 «Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen», og det gjorde heldigvis også Stortinget.

Men det som trigger meg mest etter å ha lest reaksjonene på Facebook, er hvor upresist noen av barnehagelærerne formulerer sin rolle i leiken slik vi ser eksempler på over. Et hovedkjennetegn ved leik er hengivelse. I den dype leiken forsvinner tid og sted for den leikende, med Kjetil Steinsholt og Maria Øksnes kan man til og med si at barnet lar leiken leike seg. Det er svært problematisk å hevde at den profesjonelle barnehagepedagogen skal kunne tillate seg den samme hengivenhet i leiken som barnet.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Ja, det er viktig at barnehagelæreren har evne til leik og improvisasjon. Ja, det er viktig at barnehagelæreren har grundig kompetanse om leik. Ja, det er viktig at barnehagelæreren er i øyenhøyde med barna på golvet og kan gå inn i leiken. Men barnehagelæreren kan samtidig aldri forlate voksen- eller barnehagepedagogrollen. 

Barnehagelæreren skal kunne gå inn i leiken og stimulere den. Barnehagelæreren skal alltid og hele tiden ha blikk for både gruppen og det enkelte barnet, og særlig for de barna som av forskjellige grunner opplever annerledeshet og utenforskap. Den tryggheten kan barn kreve av barnehagelæreren.

Barnehagelæreren skal også ha klokskap nok til å trekke seg ut av en leik som fungerer, slik at barna kan oppleve gleden ved det horisontale fellesskapet. Den respekten for leiken kan barn kreve av barnehagelæreren.  Den voksnes rolle i leiken i barnehagen er en helt annen enn barnets. Dette kalles klokt og helt sentralt pedagogisk arbeid med barn. I leik. Barnehagelærerne leiker ikke på jobb, selv når de leiker. De jobber med barn.

Hva mener du om annonsen? Del dine meninger i kommentarfeltet under eller send dem til oss på [email protected]

Powered by Labrador CMS