Mimi Bjerkestrand leder Følgegruppa for barnehagelærerutdanningen.
Mimi Bjerkestrand leder Følgegruppa for barnehagelærerutdanningen.

BLU-rapport: Overrasket over hvor små de yngste faktisk er

Nyutdannede barnehagelærere er uforberedt på tempoet i barnehagen og også at de var for lite forberedt på å arbeide med de yngste barna, viser ny rapport.

Publisert Sist oppdatert

– Undersøkelsen viser at det er stor variasjon i kvalitet og innhold i praksis og at studentene etterlyser småbarnspedagogikk i utdanningen. Studentene er overrasket over hvor små de minste barna i barnehagen faktisk er, sier Mimi Bjerkestrand, leder av Følgegruppen for barnehagelærerutdanningen (BLU) som la frem sin sluttrapport om den nye barnehagelærerutdanningen på en konferansen i Bergen denne uka.

Les hele saken på utdanningsnytt.no.

I tillegg til sluttrapporten som kommer med ti anbefalinger til utdanningsinstitusjonene, kunnskapsministeren og departementet, legger gruppa frem sin fjerde og siste rapport om den nye utdanningen.

En av undersøkelsene i den fjerde rapporten viser også at studentene ikke er godt nok forberedt på å lede andre voksne eller å møte motstand fra erfarne assistenter og andre barnehagelærere, som er motvillige til det de kommer med som nyutdannede. Undersøkelsen er gjort blant 32 nyutdannede barnehagelærere.

Ikke nok kompetanse

Studentene opplevde også at de var for lite forberedt på å arbeide med de yngste barna, og at praksistiden har stor variasjon i kvalitet og innhold. Studentene følte heller ikke de hadde nok kompetanse til foreldresamarbeid som omtaler mer vanskelige og ømtålige emner; som barn med spesielle behov, overgrepsproblematikk og mobbing.

Kunnskapsminister Henrik Asheim fikk overlevert rapporten torsdag og vil gå igjennom følgegruppens anbefalinger.

En av de tidligere BLU-rapportene anbefaler mer pedagogikk og praksis og flere mastergradstilbud i ny barnehagelærerutdanning.

Her er BLU sine ti anbefalinger som de mener trenger endring:

 1. Barnehagelærerutdanningen må heves til en høyere kategori i utdanningssystemet på linje med grunnskolelærerutdanningen.
 2. Praksisopplæringen må ha et mer forpliktende samarbeid.
 3. En profesjonsrettet barnehagelærerutdanning må være mer enn en praksisnær utdanning.
 4. Nødvendig med mer fleksibelt innhold og form på utdanningen.
 5. Oppgavene og ansvaret til pedagogikkfaget må avklares.
 6. Det må komme klart frem hva de gjennomgående temaene er og hvem som har ansvar for det.
 7. Mer penger til barnehageforskning.
 8. Flere tilbud om mastergrad.
 9. Studien kan bli mer krevende, ifølge en studentundersøkelse i rapporten.
 10. Må være samsvar mellom mål og økonomiske rammer for fremtidige utdanningsreformer.

I åpningstalen fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim holdt på konferansen, trakk han fram tre hovedutfordringer for å utvikle barnehagelærerutdanningen i riktig retning:

– For det første skal vi ha faglig sterke og godt organiserte barnehagelærerutdanningsmiljøer. Vi må ha lærerutdanningskollegier med høy profesjonskompetanse og oppdatert praksiserfaring. Og så trenger vi tydelig ledelse, sier Asheim.

Ønsker motiverte søkere

– For det andre skal barnehagelærerutdanningene være faglige krevende og givende for både ansatte og studenter. Da må vi ha godt kvalifiserte og motiverte søkere. Institusjonene må merke seg at studentene ønsker krevende utdanninger.  En viktig del av Kvalitetsmeldingen er nettopp at vi trenger lærerutdanninger som krever mer av studentene, sier Asheim og legger til at det må være klare forventninger til lærerutdanningsinstitusjonene.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

– Vi forventer at dere fortsetter arbeidet med å forbedre barnehagelærerutdanningen. Vi vil at erfaringer, velprøvd kunnskap, ny forskning og bedre samarbeid skal legge grunnlaget for å tenke nytt om utdanningen som profesjonsutdanning.

– For det tredje må vi ha kunnskapsbaserte og involverte samarbeidspartnere i sektorene. Eiere, ledere og lærere må bidra til det forskningsbaserte utviklingsarbeidet. Og så må laget i barnehagene, det aktive profesjonsfellesskap, jobbe systematisk med profesjonalisering og introduksjon av alle nyutdannede barnehagelærere, sier kunnskapsministeren.

Han sier at Kunnskapsdepartementet vil bruke rapportene fra BLU aktivt i det videre arbeidet.

Hva mener du om anbefalingene? Del din mening i kommentarfeltet under eller send oss en tekst til [email protected].

BLU – Følgegruppa for barnehagelærerutdanningen (BLU):

 • Har fulgt og vurdert barnehagelærerutdanningen i den nye høgskolereformen fra 2012 til 2017.
 • Har levert fire årsrapporter om hvordan barnehagelærerutdanningen kan bli bedre i tillegg til en sluttrapport og årlige studentundersøkelser.
 • Har kommet med 78 forslag til institusjonene som utdanner barnehagelærere og 42 forslag om forbedring til Kunnskapsdepartementet.

Kilde: blu.hib.no

Powered by Labrador CMS