Barnehagelærerne Ingemar Nielsen og Karin Otelia Dalen lager podkast for barnehagefolk.
Barnehagelærerne Ingemar Nielsen og Karin Otelia Dalen lager podkast for barnehagefolk.

Fant fem grunner til at barnehagelærere velger å bli i yrket

I det nyeste avsnittet av podkasten «Bærepod - En bærekraftig barnehage-pod» forteller gjest Solveig Østrem om hvilke fem grunner til at barnehagelærere blir i yrket hun fant da hun intervjuet 27 barnehagelærere.

Publisert

Barnehagelærerne Ingemar Nielsen og Karin Otelia Dalen lager podkast for barnehagefolk.

Nå er duoen klare med en ny episode.

Temaet denne gangen er barnehagelærerens rolle og kvalitet i barnehagen.

– Jeg mener det er viktig at vi som jobber i barnehagen og i profesjonen står frem, og viser samfunnet hva vi faktisk gjør i barnehagen, sier Nielsen i podkasten.

– Hvis det er noe vi mener går imot barns beste og vårt samfunnsmandat, må vi tørre å si ifra. Det er vårt ansvar ut fra vår profesjon, sier Dalen.

Hele episoden hører du her.

Flere blir i yrket

I dette avsnittet av podkasten har de to barnehagelærerne også fått med seg Solveig Østrem. Hun er professor i barnehagepedagogikk ved barnehagelærerutdanningen ved OsloMet og står bak bøkene «Barnehagen som samfunnsinstitusjon», «Barnehagelæreren som profesjonsutøver» og «Barnet som subjekt: etikk, demokrati og pedagogisk ansvar».

I podkasten snakker Østrem blant annet om hvorfor barnehagelærere velger å bli i jobben.

– Hvis vi går ti år tilbake i tid, var trenden at barnehagelærere ble kort tid i yrket. Lars Guldbrandsen har gjort en kvantitativ undersøkelse som viser at trenden nå går i motsatt retning. Det er flere som blir i yrket. Dette har jeg prøvd å se litt nærmere på, sier Solveig Østrem i podkasten.

I 2015 fikk Østrem publisert en undersøkelse hvor hun intervjuet 27 barnehagelærere om det å være profesjonsutøver i dag. Hun fant at de opplevde det krevende å stå i et spenningsfelt – mellom krav og forventninger, krevende arbeidsforhold og rammevilkår. Under intervjuene spurte Østrem de 27 barnehagelærerne: «Har du noen gang vurdert å slutte?»

– Alle sa at det hadde de vurdert. Men de fleste slutter jo ikke likevel. Derfor gikk jeg inn i det samme intervjumaterialet på nytt for å se på det de sa om hva som gjør det meningsfylt å være barnehagelærer, sier Østrem.

Fem grunner

Østrem fant fem grunner til at de ble:

1. – Den første handler om relasjonen til barna, møtene med barna. Det som er spennende med å se på hvordan disse barnehagelærerne snakker om relasjonen til barna, er gjensidigheten i disse møtene. Når de snakker om møtene med barna, snakker de om å bli anerkjent. De snakker om at de kommer på jobb hver dag og blir møtt av 15 personer som sier navnet deres. Det å ha et navn, en identitet, og det å bli gjenkjent og møtt som det, det er det anerkjennelse handler om. Vanligvis når vi snakker om anerkjennelse i barnehagesammenheng, snakker vi om at det er den voksne som anerkjenner barna, men så har vi lært av Berit Bae blant annet, at anerkjennelse krever en form for gjensidighet. Hvis det er to aktive subjekter skjer anerkjennelsen begge veier, sier Østrem i podkasten.

2. – Den andre grunnen handler om at man faktisk betyr noe for noen. Det er en opplevelse av å gjøre noe betydningsfullt, fortsetter hun.

3. – Det er også mange som snakker om allsidigheten ved yrket. Ingen dag er lik den andre, sier Østrem.

4. – Flere er også opptatt av betydningen av å være i et yrke hvor de utvikler seg som fagperson hele tiden. Man er nødt til å lære seg å se ting på nye måter og være nysgjerrig i møte med barn.

5. – Det femte punktet har jeg kalt «frihet og handlingsrom». Det var interessant å se at barnehagelærere som sa at de møter så mye krav og forventninger og at det er så mye strømlinjeforming at det nesten ikke blir rom for dem som fagpersoner, likevel sier at man kan prege hverdagen sin. De sier at det er mye frihet. […Noe av det jeg synes er spennende er at de både opplever å være i en skvis – at de møtes med forventninger som de opplever ikke er i samsvar med formålet slik de fortolker det – men så sier de også at selve arbeidet har en slik karakter at man kan i prinsippet ikke bli fratatt metodefriheten, for den får man der, i møtene med barna, sier Østrem i podkasten.
 

Her finner du den nyeste episoden, og her finner du Facebook-siden til Bærepod - en bærekraftig barnehage-pod. 

Powered by Labrador CMS