Royne K. Berget er styrer i Smedhusåsen barnehage i Rygge kommune.
Royne K. Berget er styrer i Smedhusåsen barnehage i Rygge kommune.

Fikk ikke flertall, men er fornøyd med støtten han fikk

Fire foreldreeide barnehager la fram to forslag på PBLs landsmøte. Royne K. Berget nådde ikke fram, men er fornøyd med graden av støtte i salen.

Publisert Sist oppdatert

Forslagene handler om vidt forskjellige ting, men bygger begge på en bekymring rundt utviklingen i barnehagesektoren. Bekymringen går på at kapitalkreftene skal få for mye innflytelse på bekostning av hensynet til barnas beste.

Det ene forslaget handler om barnehageprofesjonens autonomi.

I begrunnelsen skriver forslagsstillerne at de «ser en utvikling mot strengere økonomisk styring og endring av barnehagens innhold. En vanskelig offentlig diskusjon om barnehagens kvalitet og barndommens forutsetninger setter profesjonen kraftig under press.»

Forslaget som heter «Omdømme og tillit» handler om at PBL skal skape en åpen organisasjon hvor alle grupper av medlemmer i større grad blir engasjert: «Styret i PBL skal i perioden utvikle organisasjonen og dets selskaper slik at beslutninger, arbeid og retning er åpen, gjennomsiktig, mer synlig og offentlig tilgjengelig for den totale medlemsmassen. I tillegg skal styret i PBL sørge for at hele mangfoldet av medlemsmassen også er representert i underselskapenes styrer.»

Styret ville avvise

Styret i PBL hadde lagt ved innstilling om å avvise forslagene. Styret oppfatter at den nye rammeplanen i tilstrekkelig grad svarer på spørsmålet om barnehagelærernes rolle i barnehagene. Når det gjelder spørsmålet om omdømme og tillit, mener styret at konsernstyret ivaretar interessene til mangfoldet og at PBLs datterselskaper rapporterer til konsernstyret.

Forslaget om barnehageprofesjonens autonomi falt med 316 mot 977 stemmer. Forslaget «Omdømme og tillit falt med 399 mot 797 stemmer.

Ikke overrasket

- Jeg er ikke overrasket over at forslaget vårt ble nedstemt. Men jeg er glad for at det var så mange som faktisk støttet det. Det viser at det er mange som tenker som oss, sier Royne K. Berget til barnehage.no.

- De ni største barnehageselskapene har over 50 prosent av stemmene i salen. Det kan ha betydning for utfallet. Jeg er uansett glad for at det er såpass mange som av likevel ser nødvendigheten av begge forslagene våre.

Er du skuffet?

- Nei, det var egentlig som forventet. Vi begynte på en måte med minus når styret anbefalte å avvise forslaget. Det er et ganske sterkt signal å sende ut.

Powered by Labrador CMS