DEBATT

Barnehagelærerstudentene går sisteåret og har sterke meninger om kveldsåpne barnehager. Øverst fra venstre Matias Lesto Larsen, Lise Ludvigsen, Maryell Knutsvik, Julie Kåreid og Elin Marie Berg.
Barnehagelærerstudentene går sisteåret og har sterke meninger om kveldsåpne barnehager. Øverst fra venstre Matias Lesto Larsen, Lise Ludvigsen, Maryell Knutsvik, Julie Kåreid og Elin Marie Berg.

Barnehagelærer med master i foreldrehjelp

Debatten om kveldsåpne barnehager ligger kanskje ikke friskt i minne hos alle, men hos barnehagelærerstudentene er dette blitt en sak som vekker frykt for yrkets fremtid.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Vi skjønner dere foreldre som ikke får hverdagskabalen til å gå opp, men er det til barnets beste at de er i barnehagen hele kvelden? Vi som snart ferdig utdannet barnehagelærere synes ikke det er for barnets beste, og vil prøve å vise dere hvorfor.

Erlend Horn skrev i januar en artikkel i BT som førte til at byrådet i Bergen Kommune skal kartlegge behovet for kveldsåpen barnehage. Haukeland Universitetssykehus ble spurt i 2017 om deres behov. Kveldsåpne barnehager var ikke et behov da. Sykehuset sa at tanken var god, men at det ikke hjalp siden kveldsvaktene jobber til kl. 22.00.

Horn skriver videre i artikkelen at foreldre som jobber skift må få et barnehagetilbud som samsvarer med deres behov. Det er et godt poeng, men hva med de ansatte i barnehagen som har egne barn? Da løser man et problem, men flytter enda et problem over på en ny gruppe med foreldre. Samfunnet har gått rundt uten et allment tilbud om kveldsåpen barnehage til nå. Hvorfor endre på dette og samtidig gi en annen yrkesgruppe kveldsvakter?

Hva med bemanning i en kveldsåpen barnehage? Vi har ikke nok bemanning i utgangspunktet, hvor skal vi finne alle folkene som kan jobbe kveld og eventuelt natt, når vi ikke har nok til å jobbe dag? Dersom det dukker opp sykdom på kveldstid må vi ringe etter vikar, om vi er heldige får vi tak i noen, som ikke kjenner barna eller barnehagens rutiner. Vi blir overrasket om foreldre har lyst å levere barnet sitt til en «fremmed» for å legge seg om kvelden, for det er neppe mange nok på jobb om kvelden, når vi sjelden har god bemanning på dagen.

Vi trenger også flere med faglig bakgrunn, som vil si barnehagelærere, barn- og ungdomsarbeidere og vi trenger flere med utdanning på masternivå. Det er lave søkertall til utdanningen, så lykke til med å få inn fagfolk på kveldstid. Hvem trenger egentlig utdannelse for å legge barn?

Det er velkjent for oss studenter at barn må ha rutiner og forutsigbarhet i hverdagen.

For det snakkes mye om hensyn man må ta til foreldre som jobber kveldsvakter, men hva med barnet? WHO anbefaler barn i alderen 1-2 år og sove mellom 11-14 timer med god kvalitetssøvn. Barn i alderen 3-4 år bør få 10-13 timer. Rutiner og forutsigbarhet er fellestrekk for begge disse gruppene, men hva skjer dersom man åpner opp for kveldsåpne barnehager? Vi ser for oss at barnet blir lagt i barnehagen kl 19.00 og blir vekket når foreldrene er ferdig på jobb kl 22.00. Hva skjer med søvnen til barnet da?

Barnehagene har kjernetid. Kjernetiden varierer fra barnehage til barnehage, men det er vanligvis mellom kl 9-14, det vil si at i dette tidsrommet kan avdelingen være utenfor barnehagens områder. Når du skal levere i barnehagen må det skje i dette tidsrommet. Dersom foreldrene har kveldsvakt, vil de levere slik at barnet er i barnehagen utenom kjernetid. Når vi tenker oss om, så er det vel ingen som bryr seg om det pedagogiske uansett.

Hva vil skje med fellesskapet og vennskapene i barnehagen? Barna er vant til å være sammen omtrent hver dag, med kveldsåpen barnehage vil også dette endre seg. Det blir igjen uforutsigbart for barnet da hen ikke vet om de trygge voksne og barna er der. Vi mener det er mange praktiske hensyn politikere og foreldre ikke har tenkt gjennom før de har kommet med forslaget om kveldsåpen barnehage. Kveldsåpen barnehage vil utsette problemet frem til barnet begynner på skolen. Skal skolene også bli kveldsåpne?

Det er mange faktorer i våre øyne som gjør at kveldsåpne barnehager ikke er en god ide. Vi ser for oss at søkertallene til utdanningen kommer til å synke, som følge av dette. Vi som studenter går inn i dette yrket med et brennende ønske om å være der for barna. Men hvordan kan vi være der for barna, som de lærerne vi er utdannet til, når foreldrene kun ønsker barnepass?


Powered by Labrador CMS