– Det hjelper ikke at du ser og lytter til barna så lenge du gjør det med observatørens forutinntatte blikk, skriver Anders Ek.
– Det hjelper ikke at du ser og lytter til barna så lenge du gjør det med observatørens forutinntatte blikk, skriver Anders Ek.

– Det hjelper ikke

– Det hjelper ikke at du vil skape en god barnehage, så lenge du ikke skiller kvantitet fra kvalitet, og reduserer alle utfordringer til et spørsmål om tid, antall og bemanning, skriver Anders Ek, leder i enhet Fossen barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Det hjelper ikke å påstå at barn er subjekter
så lenge du i samme åndedrag sier at du vet best fordi du er voksen og har mer erfaring.

Det hjelper ikke å hevde at barn skal tas på alvor
så lenge du betrakter dem som små og avhengige.

Det hjelper ikke å mene at hvert barn er unikt
så lenge du på forhånd har bestemt hva som er normalt.

 

Det hjelper ikke at du er opptatt av medvirkning og medbestemmelse
så lenge du ikke gir barna reell innflytelse i eget liv.

Det hjelper ikke at du forfekter demokratiske verdier
så lenge du ikke gir barna valg og tillit.

Det hjelper ikke at du er opptatt av vennskap og nulltoleranse for mobbing
så lenge du ikke tør å si i fra til din medarbeider når hun overkjører barna.

 

Det hjelper ikke at du ser og lytter til barna
så lenge du gjør det med observatørens forutinntatte blikk.

Det hjelper ikke at du er nær og tilstede for barna
så lenge du ikke er klar over at du er en maktutøver.

Det hjelper ikke at du forsøker å tilrettelegge for utvikling
så lenge du forveksler barnas behov med dine egne.

Det hjelper ikke at du vil formidle kunnskap
så lenge du ikke selv vil lære.

 

Det hjelper ikke at du vil skape en god barnehage
så lenge du ikke skiller kvantitet fra kvalitet,
og reduserer alle utfordringer til et spørsmål om tid, antall og bemanning.

Det hjelper ikke at barnehagen er definert som en del av utdanningssystemet
så lenge den samme kulturen
den samme mentaliteten
de samme prioriteringene råder;
ansattes arbeidsmiljø først,
barns behov for en spennende og meningsfylt hverdag etterpå.

 

Det hjelper
kanskje
å stoppe opp,
se tilbake og spørre seg selv
- hvorfor vil jeg jobbe i barnehage,
hva vil jeg med det arbeidet jeg gjør?

Kanskje det hjelper.
Vet ikke.
Prøv!

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS