Snart er det høst og studietid.
Snart er det høst og studietid.

Barnehagelærerutdanningen øker fra i fjor

– Gledelig nytt, sier kunnskapsministeren.

Publisert Sist oppdatert

Tall fra Samordna Opptak viser at flere vil bli barnehagelærer.

– Dette er gledelig. Regjeringen satser på skole og barnehage. Lærerne er avgjørende for at vi skal lykkes med denne satsningen. Det er stort behov for flere lærere med god kompetanse i skole og barnehage, og regjeringen satser derfor på å utdanne flere lærere, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Økning for opptaket til barnehagelærerutdanningen går endelig rette veien. Det er sendt ut tilbud om studieplass til 3435 søkere. Det er en økning på 5,9 prosent fra i fjor.

Også søkertallene til lærerstudiene ser bra ut. Til sammen har 3 930 søkere fått tilbud om studieplass ved grunnskolelærer-utdanningen for trinn 1-7 og trinn 5-10. Det er en økning på 10,5 prosent. 5-årig lektorutdanning har hatt en økning i både søkning og opptak i flere år.  I år er det totalt 1 530 søkere som har fått tilbud om lektorutdanning. Dette er en økning på 9,8 prosent sammenliknet med i fjor.

– Jeg er glad for at flere ønsker å bli barnehagelærere. Regjeringen ønsker å styrke kvaliteten i barnehagene og da er det avgjørende med kvalifiserte og kompetente pedagoger, sier Røe Isaksen.

Helse- og sosialfagutdanninger

Det er sendt ut om lag 15 850 tilbud, det vil si omtrent som i fjor. Tallene viser at det er rekordmange søkere til sykepleierutdanningen, slik at konkurransen om å komme inn slik utdanningen er skjerpet.

– Jeg er godt fornøyd med at så mange ønsker å utdanne seg til yrker som er grunnleggende for vårt velferdssamfunn og som det er stort behov for i årene framover. Med en slik utvikling vil vi kunne matche etterspørselen etter helse- og sosialarbeidere i årene som kommer, sier statsråden.

Rekord i antall utsendte studietilbud

Tall fra Samordna opptak (SO) viser at om lag 106 000 av de 127 000 som søkte er kvalifiserte for opptak til minst ett studium. Totalt har 89 000 kvalifiserte søkere nå fått tilbud om studieplass gjennom SO. Det er sendt ut 4 100 flere tilbud enn på samme tid i fjor. Det er en økning på 4,8 prosent.

 – Det er positivt at så mange har fått oppfylt sitt ønske om høyere utdanning allerede i hovedopptaket, og at de fleste har fått tilbud på førstevalget sitt. Dette er flott og vil føre til mange motiverte studenter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Ledige studieplasser

Foreløpig står om lag 17 196 kvalifiserte søkere uten studieplass. Det er rundt 3 100 flere enn i fjor. Erfaringer fra tidligere år viser at mange av de kvalifiserte søkerne som ikke har fått plass i denne omgang kan få tilbud om plass dersom de er villige til å flytte på seg.

Interesserte kan sjekke Samordna opptaks nettportal: ”Ledige studieplasser”. Nettportalen åpner for søkningen mandag 20. juli klokken 09.00.

– Jeg oppfordrer søkere som står uten studietilbud til å sjekke nettportalen. Der vil det fortsatt være mulig å finne spennende studier. Det gjelder å være tidlig ute ettersom det er førstemann til mølla som gjelder, sier Røe Isaksen.

Powered by Labrador CMS