– Urimelig: Administrerende leder ved Rudolf Steinerhøyskolen, Dagny Ringheim så ikke logikken i at deres pedagoger ikke fikk bidra til å fylle pedagoghullet i norske barnehager.
– Urimelig: Administrerende leder ved Rudolf Steinerhøyskolen, Dagny Ringheim så ikke logikken i at deres pedagoger ikke fikk bidra til å fylle pedagoghullet i norske barnehager.

Vant kompetansekampen

Det tok tre år før Steinerhøyskolen ble hørt av Kunnskapsdepartementet. Nå kan endelig steinerpedagoger jobbe i offentlige barnehager og hjelpe til med å fylle pedagoghullet.

Publisert Sist oppdatert

Rudolf Steinerhøyskolens barnehagelærerutdanning ble godkjent av Kunnskapsdepartementet (KD) i 1988 og tildelt bachelorgrad i 2002. Høyskolen mottar også statsstøtte.

Likevel fikk ikke en pedagog med treårig utdanning på barnehagelærerutdanningen ved Steinerhøyskolen, jobbe i andre barnehager enn steinerbarnehager. Ei heller fikk de utvide utdannelsen med 60 studiepoeng ved en av de statlige barnehagelærerutdanningene, slik at de kan jobbe som pedagog i en annen barnehage.

Administrativ leder ved Steinerhøyskolen, Dagny Ringheim, har kjempet en tre år lang kamp mot byråkratiet og endelig vunnet fram.

– Urimelig

– I norske barnehager mangler det et sted mellom fire- og seks tusen pedagoger. Men ingen av steinerpedagogene er altså ifølge lovverket ikke kvalifiserte nok til å fylle dette pedagoghullet, sa Ringheim i et intervju med barnehage.no i fjor.

Inntil nå.

På nyåret i 2012 ble Steinerhøyskolen gjort oppmerksom på at den steinerpedagogiske barnehagelærerutdanningen, bachelorgrad i steinerpedagogikk, i myndighetenes øyne ikke kvalifiserte som grunnlag for videreutdanning i barnehagepedagogikk. Dette var en overraskelse fordi studentene ved barnehagelærerutdanningen dermed ble fratatt muligheten til å bygge på sin grunnutdanning og kvalifisere seg til jobb som pedagogisk leder eller styrer i en hvilken som helst barnehage, sier Ringheim.

En byråkratisk rundreise

Det hele kokte ned til at Steinerhøyskolens pedagogiske bachelorgrader ikke var nevnt i rundskrivet som beskrev hvilke utdanninger som ble regnet som «annen treårig pedagogisk utdanning på høyskolenivå» og dermed akseptert som grunnlag for videreutdanningen.

– På Steinerhøyskolen mente vi dette måtte være en forglemmelse og tenkte at det var vel bare å ta en telefon til departementet, så måtte vel den saken være ute av verden. Slik var det ikke. Det skulle ta tre år og svært mange arbeidstimer for ganske mange personer – deriblant PBL og juridisk hjelp - før resultatene kom, og i mellomtiden har vi vært på en skikkelig rundreise. På et tidspunkt ble det til og med hevdet at Steinerhøyskolens bachelorgrad i førskolepedagogikk ikke kvalifiserte for noe som helst, men det var selvsagt en feil som ble rettet opp fort, sier skolelederen.

Nå kan hun og resten av skolen med ansatte og studenter, puste lettet ut.

Ingen tvil

– Vi har oppnådd at det ikke finnes tvil om at Steinerhøyskolens lærer- og barnehagelærerutdanning er «annen treårig pedagogisk utdanning på høyskolenivå» og dermed blant de utdanningene det siktes til i tolkningsbrevet Kunnskapsdepartementet har sendt ut der det står at:

«Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.»

Det betyr altså at både Steinerhøyskolens barnehagelærerutdanning og lærerutdanning nå kvalifiserer for opptak til påbygning på 60 studiepoeng, som fyller kompetansekravene for tilsetting i offentlige barnehager som pedagogisk leder og styrer.

Ønsker likeverdighet

– Vi har først og fremst lært noe om hvordan byråkratiet jobber, hvor vanskelig det er å nå frem til politisk ledelse selv med en  så opplagt sak, og at det gjelder å aldri gi seg, sier Ringheim.

Administrasjonen hviler midlertid ikke på sine laurbær. Neste mål er allerede i sikte.

– Selvsagt full likeverdighet med offentlig barnehagelærerutdanning som er av samme omfang - tre år fulltid - og på samme nivå med bachelorgrad som Steinerhøyskolens barnehagelærerutdanning. Det har vi tro på at er mulig! sier en optimistisk leder.

Powered by Labrador CMS