DEBATT

Fra venstre: Sarah Helene Joneid, Martine Helminsen, Annika Høidahl Karlsen, Victoria Florence Mathisen og Kristine Svendsen.
Fra venstre: Sarah Helene Joneid, Martine Helminsen, Annika Høidahl Karlsen, Victoria Florence Mathisen og Kristine Svendsen.

Se meg, hør meg – vi vil gjøre en forskjell!

– Du ser på barnehagen som en lekeplass – vi ser på barnehagen som en verdifull tid sammen med barnet ditt, skriver fem barnehagelærerstudenter ved Høgskolen i Østfold.

Publisert Sist oppdatert

Det å være barnehagelærer er så mye mer enn hva mange tenker. Derfor vil vi som barnehagelærerstudenter belyse hvor viktig arbeidet vårt er for dine barn. Vi ønsker å vise frem hvem vi er og hva vi jobber for, slik at nettopp dine barn får en meningsfylt hverdag hvor de selv føler at de har en stemme og at de blir sett og hørt.

Vi er stolte av den utdanningen vi har, og mener at alle barnehagelærere skal se det på samme måte. Poenget er at vi vil synliggjøre viktigheten av barnehagelærerutdanningen, og vise andre at det å være barnehagelærere ikke bare handler om å passe på barna, men å gi dem en meningsfylt hverdag. Som barnehagelærere skal vi skape tillitt til hvert enkelt barn, vi skal se dem og være tilstede for dem, vi setter derfor våre behov til side for å fokusere på at de får en så meningsfull tid i barnehagen som mulig. Samtidig skal vi samarbeide med foreldre, kollegaer og andre instanser, for å utvikle barna til å bli selvstendige, unike individer som skal mestre sin hverdag på en best mulig måte. Det krever blant annet at vi som barnehagelærere er med på å skape et trygt og omsorgsfullt miljø for barn gjennom lek, læring, omsorg og dannelse.

Vi ønsker å forsvare vår profesjon. Som fremtidige barnehagelærere kan vi bidra til å forbedre det synet andre har på utdanningen og arbeidet vi utfører i barnehagen. Det handler om å løfte fremtidige barnehagelærere, men også de som allerede er utdannet opp og frem. Vi må alle fremstå som sterke mennesker med god selvtillit som brenner for det vi gjør, og videre belyse dette fra et faglig ståsted. Det skal ikke være nødvendig å forsvare sin profesjon i samfunnet, det er derfor vårt ansvar å synliggjøre det viktige arbeidet vi legger ned for barna, da barna tilbringer store deler av sin hverdag i barnehagen.

Mange mener at vi som barnehagelærere bruker hele dagen på å leke med barna, og ser på barnehagen som en lekeplass. Men det er nettopp her det tydelige pedagogiske arbeidet kommer til syne, ved at lek er en av de viktigste læringsformene. I leken utforsker barn sin omverden, bearbeider inntrykk og erfaringer og kommuniserer med andre. Barna oppdager sine evner og interesser, de utvikler seg sosialt, følelsesmessig, motorisk og intellektuelt. Dermed bør lek sees på som en betydningsfull dimensjon i all læring. Dette mener også Øhman i boken «Det viktigste er å få leke».

Lek skaper også samhold, vennskap, inkludering og gode relasjoner, samtidig som det er med på å utvikle barnas språk, motorikk og sansestimulering. Som barnelærere må vi også ta hensyn til lekens egenverdi ved at vi lar barna få leke det de vil og få bruke tid på aktivitetene de selv synes er meningsfulle. Det er nettopp i disse situasjonene barna lærer. Det å ta barnet på alvor og se barnet som et selvstendig, unikt individ er en av de viktigste arbeidsoppgavene vi har!

Ja, vi leker med barna dine, og vi passer på barna dine, men ikke se ned på oss og vår utdanning av den grunn. Vi er med å forme dem til å bli den beste utgaven av seg selv. Vi er med på å gi dem det solide grunnlaget de behøver for å ta det neste steget inn i skolelivet og voksenlivet. Det er nettopp dette vi er med på å skape, noe vi ser på som en gave.

Vi er stolte over det arbeidet vi utfører og den utdanningen vi har. Vi er stolte av disse selvstendige, herlige individene som tilbringer store deler av dagen sin med oss i barnehagen. Nettopp derfor er vi nødt til å stå frem å vise andre mennesker at dette er en av samfunnets viktigste jobber, og videre være med på å endre det synet mange har på oss og våre arbeidsoppgaver. Hennum og Østrem skriver også: «Å bli barnehagelærer er mer enn å ta en utdanning og mer enn å utdannes til et yrke». Som barnehagelærere er vi med på å skape fremtiden.

Dette debattinnlegget er skrevet av Sarah Helene Joneid, Martine Helminsen, Annika Høidahl Karlsen, Victoria Florence Mathisen og Kristine Svendsen.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS