DEBATT

Fra venstre: Andrea Vestby Hagstrøm, Malin Pettersen, Camilla Lindgård og Anders Turkerud.
Fra venstre: Andrea Vestby Hagstrøm, Malin Pettersen, Camilla Lindgård og Anders Turkerud.

– Kjære forelder, tenk over hvem som møter deg i døren om morgenen

– Det er ingen selvfølge at folk rundt oss mener at det er nødvending med utdannede barnehagelærere i barnehagen. Men som fremtidige barnehagelærere ser vi viktigheten av kompetente voksne som er til stede for barna, skriver fire studenter ved Høgskolen i Østfold.

Publisert Sist oppdatert

Vi har inntrykk av at så lenge man har fylt 18 år og har ren vandelsattest, er man egnet til å jobbe i barnehage. Setter man denne påstanden på spissen ville den kanskje sett slik ut: «Kirurg foretrekkes, men om du har grunnkurs i saging er det ok».  Dette er en ytring fra Gerd Sylvi Steinnes som har meget høy kompetanse innen sitt fagfelt, og jobber med undervisning og forskning innen barnehagefeltet ved Høgskolen i Volda.

Denne påstanden ville vært fullstendig utenkelig hvis det hadde dreid seg om et annet yrke enn barnehageyrket.

I tillegg mener Steinnes at den største trusselen mot barnehageprofesjonen, som kommer fra høyere politisk hold, er at det er uproblematisk å bytte ut en barnehagelærer med en som ikke har samme utdanning. Hvorfor er det slik at politikerne kan si sin mening om dette når de faktisk ikke har peiling på hva som skjer innenfor de fire veggene i barnehagen? De som uttaler seg om barnehagefeltet, burde i hvert fall ha sett og opplevd litt av hvordan en barnehagehverdag fungerer.

Ifølge barnehageloven kreves det at barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet og at barnehagen skal gi barna utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. På grunnlag av det barnehageloven sier, mener vi at barnas utdanning starter allerede i barnehagen. Derfor trengs det flere barnehagelærere med generell kompetanse. Vi mener ikke at en avdeling bare skal bestå av pedagoger, men det handler om å sikre kvaliteten hos både pedagogene og assistene. Barnehagelæreren må på best mulig måte sørge for at de voksne i barnehagen forstår de kravene som stilles i barnehagehverdagen.

Etter at vi har studert i to år og opplevd flere praksisperioder, ønsker vi at kunnskapen vi og andre barnehagelærere sitter på kommer tydeligere frem. Vi utdanner oss ikke til å bli barnehagelærere for å bare leke med barnet ditt, det ligger så mye mer bak det.

Vi som kommende barnehagelærere skal bli ledere i kanskje din datters eller sønns barnehage. Vi skal ta vare på ditt barn og vi skal være rollemodeller for barn og voksne. Samtidig skal du som forelder kunne stole på oss og være trygg på at ditt barn blir tatt vare på.

Så kjære foreldre, tenk over hvem som møter deg i døren om morgenen når du leverer barnet ditt. Si din mening og hjelp oss med å sikre kvaliteten på personalet i barnehagen.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS