Kommunalsjef Sten Tore Svennes i Oppegård kommune deler ut gavekort på 1000 kroner til dem som bidrar til å skaffe kommunen flere barnehagelærere – når tipset fører til fast ansettelse.
Kommunalsjef Sten Tore Svennes i Oppegård kommune deler ut gavekort på 1000 kroner til dem som bidrar til å skaffe kommunen flere barnehagelærere – når tipset fører til fast ansettelse.

Kommunalsjef på pedagogjakt – innfører 1000-tipset

Oppegård kommune trenger 50-60 nye barnehagelærere for å kunne oppfylle den nye pedagognormen som trer i kraft 1. august i år. Det har fått kommunen til å tenke nytt i rekrutteringsarbeidet.

Publisert

Kommunen vil nå dele ut gavekort på 1000 kroner til dem som bidrar til å skaffe flere barnehagelærere til kommunens barnehager – når tipset fører til fast ansettelse. Det opplyser kommunalsjef Sten Tore Svennes.

– Vi innfører 1000-tipset fordi vi trenger mange dyktige barnehagelærere i barnehagene våre. Vi er veldig opptatt av den faglige kompetansen til de ansatte i barnehagen, sier han til barnehage.no.

Forutsetningen for at du som tipser skal få 1000 kroner, er at søkeren oppgir navnet ditt i søknaden. Dette gjelder for perioden frem til 31. juli i år.

Saken ble først omtalt i Kommunal Rapport.

Trenger 50-60 nye pedagoger

Ifølge nettstedet Barnehagefakta lå andelen barnehageansatte med barnehagelærerutdanning i Oppegård kommune på 31,6 prosent per 15.12.2017.

– Vi har hatt litt for mange på dispensasjon over flere år, og sånn kan vi ikke ha det, sier Svennes. Han trekker frem kommunens beliggenhet som en av årsakene til at det har vært utfordrende å rekruttere barnehagelærere.

Den nye forskriften om pedagogisk bemanning lyder som følger:

«Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning.

Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Barn regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Styrerens tid til administrasjon og ledelse skal ikke inngå i beregningen av normen for pedagogisk bemanning.

I barnehager der over halvparten av barna har avtalt kortere oppholdstid enn seks timer per dag, skal omregnede heltidsplasser legges til grunn i beregningen av normen for pedagogisk bemanning etter andre ledd.»

(Kilde: Lovdata)

– Kommunen ligger tett på Oslo og det er hard konkurranse om pedagogene, sier han.

1. august i år trer den skjerpede pedagognormen i kraft. Den krever at barnehagene skal ha minst én pedagogisk leder per sju barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

For å kunne oppfylle den skjerpede normen trenger kommunen om lag 50-60 nye barnehagelærere.

– Vi har satt i gang en storsatsing for å få inn flest mulig pedagoger på kortest mulig tid. Alt vi har av ledige stillinger i barnehagene våre gjøres om til pedagogstillinger. Det innebærer for eksempel at ledige assistentstillinger konverteres til pedagogstillinger, sier Svennes.

Måtte tenke nytt

– Hvordan jobber dere ellers for å rekruttere flere barnehagelærere?

– Vi arrangerer temakvelder og er ute på stands på høgskoler for å prøve å rekruttere studenter, men vi ser dessverre at det vi har gjort på rekrutteringsfronten de siste årene ikke har hatt god nok virkning. Derfor prøver vi nå ut 1000-tipset for å sette behovet for og viktigheten av barnehagelærernes kompetanse på dagsordenen.

– Vi ønsker å signalisere utad i barnehageverdenen at Oppegård kommune er veldig opptatt av denne kompetansen, sier kommunalsjefen.

Håper på langsiktig effekt

Tilbudet om 1000 kroner for hvert tips som ender i fast ansettelse ble lansert for litt over en uke siden, så det er foreløpig for tidlig å måle effekten av det, opplyser kommunalsjefen.

– Vi er kjempespent på å se om det blir noen effekt av dette tilbudet. Og om det ikke blir en umiddelbar effekt håper vi i hvert fall at det kan ha en effekt på sikt – at vi blir kjent som en kommune som er veldig opptatt av få tak i flere barnehagelærere, avslutter Svennes.

Powered by Labrador CMS