Barnehager i Hamarøy kommune sliter med å rekruttere pedagoger.
Barnehager i Hamarøy kommune sliter med å rekruttere pedagoger.

Sliter med å rekruttere pedagoger – ber om strakstiltak

Barnehagestyrer mener tiltak må iverksettes for å unngå bemanningskrise i kommunen.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Avisa Nordland. (Krever innlogging)

Gang på gang blir stillinger utlyst uten at kvalifiserte søkere melder seg, forteller Margrethe Jakobsen på vegne av barnehagestyrerne i Hamarøy kommune til avisa.

– Jeg tror alle barnehagene i kommunen mangler ansatte med formell utdanning. I barnehagen der jeg jobber har vi det siste året bare hatt kvalifisert pedagogisk personale i halvparten av stillingene, sier styreren i Marielund barnehage til Avisa Nordland.

Hun opplyser at flere av kommunens barnehager er inne i et generasjonsskifte. Styreren mener derfor det må iverksettes strakstiltak for å sikre rekrutteringen av kvalifisert personell. Hun har nå bedt kommunen utarbeide en kompetanseplan for hvilken type kompetanse som trengs fremover og hva som kan gjøres for å skaffe denne kompetansen.

Til Avisa Nordland sier ordfører Britt Kristoffersen at det er bra at barnehagestyrerne tar dette opp.

Hun peker videre på at mange kommuner gjennom flere år har hatt utfordringer med å rekruttere nok pedagoger. Kristoffersen tror ikke at den enkelte kommune kan løse dette på egenhånd.

– Jeg tror det fort kan bli vanskelig for oss dersom vi skal konkurrere mot hverandre med rekrutteringstilskudd. Jeg har nok mer sans for stipend under utdanning med bindingstid. Det har vi for sykepleiere og jordmor. Det er også etablert en stipendordning for utdanning av samiske barnehagelærere, som vi har prioritert i aktivitetsplanen for språktilskuddet vi får fra Sametinget. I løpet av våren legger kommunedirektøren fram forslag til personal- og lønnspolitisk plan. Da vil både kompetansebehov og rekruttering være naturlig å diskutere, sier ordføreren til avisa.

Powered by Labrador CMS