Tidligere finans- og kunnskapsminister Kristin Halvorsen hadde en avgjørende rolle i gjennomføringen av barnehageforliket. Fredag inviterte SV-leder Audun Lysbakken blant andre henne og barnehageforlikets far Øystein Djupedal til 15-årsfeiring av forliket. Foto: Øyvind Johansen
Tidligere finans- og kunnskapsminister Kristin Halvorsen hadde en avgjørende rolle i gjennomføringen av barnehageforliket. Fredag inviterte SV-leder Audun Lysbakken blant andre henne og barnehageforlikets far Øystein Djupedal til 15-årsfeiring av forliket. Foto: Øyvind Johansen

Kristin Halvorsen 15 år etter barnehageforliket: - Veldig stolt!

Kristin Halvorsen er stolt over å ha vært med på barnehageforliket. Hun mener de private aktørene har vært en veldig viktig årsak til at de kom i mål. Men hun er bekymret for at historier om høy privat fortjeneste kan svekke skattebetalernes oppslutning om å betale for tjenestene.

Publisert

Den tidligere finansministeren og kunnskapsministeren var en selvskreven gjest da SV fredag inviterte til 15 års bursdag for barnehageforliket på Stortinget.

Der var også barnehageforlikets far og mor, Øystein Djupedal (SV) og Siv Jensen (Frp) - samt en rekke representanter for ulike interesseorganisasjoner knyttet til barnehagesektoren.

Kristin Halvorsen har i ettertid fått mye av æren for at hun som finansminister og senere kunnskapsminister fikk satt barnehageforliket ut i praksis og at det ble full barnehagedekning i Norge.

- Har forandret mange menneskers liv

Hun synes 15 år siden barnehageforliket er vel verdt å feire.

- Det er det absolutt. Jeg er veldig stolt over å ha vært med på det. Vi sleit og jobbet og fikk til slutt levert resultatet, nemlig at det skulle være lovfestet rett til barnehageplass. Og det har betydd at veldig mange menneskers liv er forandret, rett og slett.

- Har utviklingen av barnehagesektoren vært slik som du så for deg den for 15 år siden?

- Ja, i stor grad har den det. Det som man aldri må glemme er at man hele veien må jobbe for å bedre kvaliteten. God kvalitet handler om de ansattes kompetanse og hvor mange de er. For med så mange små barn i barnehagen, er det en krevende oppgave å følge opp hvert enkelt barn skikkelig, men en kjempestor mulighet også, for å bidra til at alle barn får en god start på livet, sier Kristin Halvorsen til barnehage.no.

- Bekymret av historier om stor profitt

Flere ganger de siste årene har det oppstått debatt om de private - og særlig den delen av sektoren som omtales som kommersielle barnehager. SV har to ganger i løpet av de siste 13 månedene lagt fram forslag i Stortinget om å forby privat fortjeneste på barnehagedrift, uten å få flertall.

Kristin Halvorsen er fortsatt svært opptatt av utviklingen i barnehagesektoren. Her er hun i samtale med PBL-direktør Arild M. Olsen.
Kristin Halvorsen er fortsatt svært opptatt av utviklingen i barnehagesektoren. Her er hun i samtale med PBL-direktør Arild M. Olsen.

- Hvordan ser du på den debatten i lys av hvordan forutsetningene var da forliket ble til?

- Det er jo ingen tvil om at de private barnehagene har vært en veldig viktig årsak til at vi har klart å komme i mål. Og det er veldig mye god barnehagedrift også utført av private. Det som bekymrer meg er at hvis norske skattebetalere får mange eksempler på at barnehageeiere kan ta ut høyt utbytte og stor profitt, så kan oppslutningen om at vi skal bruke fellesskapets midler til barnehagene begynne å bli frynsete. Så det må det være i alles interesse å klare å finne måter å sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal gå til barnas beste i barnehagen.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

- Må finne balansen

- Men samtidig var du, da du var finansminister, tydelig på at det ville være urimelig å nekte private barnehageeiere et visst overskudd?

- Ja, det som var begynnelsen på dette var historien om mange gründere som både investerte egne penger og som investerte mye gratis arbeidstid for å bygge opp barnehagene. Så den store utfordringen er å finne balansen i hva som er rimelig i forhold til den innsatsen som er nedlagt og det nye bildet vi ser nå, da de små kjøpes opp og blir del av større kjeder med et helt annet preg i forhold til kommersiell drift.

- Ser du for deg av et forbud mot privat fortjeneste er veien å gå?

- Den debatten blander jeg meg ikke borti nå, for nå er det andre som har overtatt den stafettpinnen.

- Hvordan ser barnehagesektoren ut om ytterligere 15 år?

- Jeg tror at den er ganske mye av det samme som i dag, men jeg håper at vi har enda mer forskning og enda mer kompetente voksne som jobber i barnehagene, sier Kristin Halvorsen.

Powered by Labrador CMS