Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Samler inn mer barnehagedata

For fjerde året på rad samler Trøndelag Forskning og Utvikling inn data om barnehagenorge.

Publisert Sist oppdatert

For fjerde året på rad spørres et utvalg barnehager og barnehageeiere i Norge om utvalgte tema for å gi Utdanningsdirektoratet (Udir) mer kunnskap om situasjonen i det ganske land.

Myndighetene arbeider systematisk med å utvikle barnehagetilbudet i Norge. Derfor samles det regelmessig inn data om ulike sider ved barnehagene rundt om i hele landet. Hvert år er det ulike tema som det spørres om.

– Fra 1. august 2017 tok Norge i bruk en ny rammeplan for barnehager, og arbeidet med å tilpasses seg den er et av temaene i årets undersøkelse, forteller prosjektleder Linn Renée Naper i Trøndelag Forskning og Utvikling (Tfou).

Bruker kunnskapen

Listen over tema er lang og omfatter både mat og måltider, forebygging av alvorlige hendelser, kompetanseutvikling og arbeidet med kvalitet.

Tidligere i høst ble det sendt ut rundt 3000 spørreskjema til barnehagestyrere og -eiere. Kommunene som barnehagemyndighet mottar også skjema.

For å redusere belastningen på barnehagene er de årlige undersøkelsene planlagt slik at ulike barnehager inviteres inn for hvert år. Deretter blir svarene brukt av Udir og Kunnskapsdepartementet (Kd) til politikkutforming og deler resultatene i sine kanaler.

– Blant annet ble en av barnehagerapportene våre brukt som grunnlag i det nylig framlagte forslaget til statsbudsjettet, sier Naper.

Gjør risikovurderinger

Funn fra tidligere spørreundersøkelser viser blant annet at mer enn 50 prosent av barnehagestyrerne oppgir at barnehagen benytter august eller senere som tidspunkt for når barn regnes som treåring og at verken styrere, eiere eller barnehagemyndigheten er av den oppfatning at informasjonen på barnehagefakta.no er viktig når foreldre skal velge barnehage. Portalen får kritikk for å ikke være oppdatert.

Knappe 92 prosent av styrerne svarer bekreftende på spørsmål om barnehagen har utarbeidet eller forbedret sine beredskapsplaner siste tre år, og 90 prosent av barnehagestyrerne bekrefter at det er gjort risikovurderinger knyttet til alvorlige hendelser og for å forebygge ulykker i barnehagen siste to år. 44 prosent opplyser at barnehagen aldri har gjennomført en beredskapsøvelse.

Temaene for undersøkelsen er:

 • Definisjon av når et barn blir regnet som treåring
 • Rutiner for å sikre god hygiene
 • Kompetanse for ansatte i barnehagen
 • Rutiner for å forebygge og oppdage vold og seksuelle overgrep
 • BASIL
 • Vurdering av Fylkesmannens arbeid
 • Barnehagefakta
 • Bruk av nasjonale sentra
 • Beredskap

Om undersøkelsen:

 • Spørsmål til barnehagenorge er en spørreundersøkelse som gjennomføres årlig til barnehagestyrere, kommuner som barnehagemyndighet og barnehageeiere.
 • Det er Udir som stiller spørsmålene på vegne av flere avdelinger i direktoratet og Kd.
 • Tfou gjennomfører undersøkelsene på oppdrag fra Udir.
Powered by Labrador CMS