DEBATT

Guri Melby (V) har i flere fora forsøkt å få debatten til å handle om kvalitet, ikke eierskap, i norske barnehager.
Guri Melby (V) har i flere fora forsøkt å få debatten til å handle om kvalitet, ikke eierskap, i norske barnehager.

– Barnehagedebatt på ville veier

Venstresidens jakt på de såkalte velferdsprofitørene i barnehagesektoren overskygger debatten om kvaliteten i tilbudet, skriver stortingsrepresentant for Venstre, Guri Melby.

Publisert

Norske barnehager er gode. De aller fleste foreldre er kjempefornøyde, og sammenlignet med andre tilbud som det offentlige er med og finansierer, kommer faktisk barnehagene på topp i tilfredshet.

Jeg tror de fleste foreldre deler den opplevelsen jeg har, både når jeg er rundt omkring i landet og besøker barnehager, eller når jeg leverer og henter mine egne barn i deres barnehage: Nemlig at man møter engasjerte og trygge voksne og pedagoger, at de har gode rutiner og spennende opplegg, og at ungene trives, utvikler seg og har det godt.

Likevel viser forskning oss at kvaliteten er sprikende, og at forskjellene er for store.

Foruroligende forhold

For et drøyt år siden ble resultatene fra forskningsprosjektet «Blikk for barn» lagt frem.

Forskerne avdekket her foruroligende forhold i noen av de norske barnehagene. Mest alvorlig er det nok at forskerne finner at sikkerheten for barna er for dårlig. Det skorter også på hygienen. Mange barnehager har dårlige rutiner med hensyn til håndvask, og det fører til mye sykdom. Det står heller ikke bra til alle steder når det gjelder samspillet mellom de voksne og barna, selve kjernen i det som gir god kvalitet i barnehagen. Norske barnehager er heller ikke flinke nok til å pirre barns nysgjerrighet og utforskertrang, viser studien.

Generelt scorer barnehagene høyt på omsorg og barns medvirkning, men lavere på det som bidrar til å stimulere barns utvikling.

Mangeårig barnehageforsker Berit Bae sier at denne forskningen bekrefter det enkelte undersøkelser har vist før, nemlig at kvaliteten i norske barnehager varierer. Hun mener det er en sterk sammenheng mellom rammebetingelser og kvalitet, og at i mange barnehager har det vært store barnegrupper og ikke nok kvalifisert personale til stede på en utviklende måte for ungene.

Fra barnehageplasser til kvalitet

På starten av 2000-tallet handlet barnehagedebatten først og fremst om pris og antall plasser, fordi det var viktig da. Altfor mange barn hadde ikke tilgang på barnehageplass, og prisene var mange steder så høy at en del barn ble utelatt fra barnehagefellesskapet.

Men etter en omfattende dugnad der både kommunene og private aktører har trådt til, har de fleste som nå har rett på plass, fått plass. Nå har vi en gyllen anledning til å snakke om kvaliteten. Det handler både om at barna våre skal ha en god hverdag her og nå, og det handler om at de skal få de beste forutsetningene for resten av livet.

Men dessverre domineres barnehagedebatten av spørsmålet om eierskap. For barna er det irrelevant om eieren er en kommune, eller om det er Espira, Norlandia, Kanvas eller foreldrene i barnehagen. For barna i barnehagen er det leke- og læringsmiljøet som er viktigst, relasjonen til de voksne og til de andre barna.

Risikerer mindre mangfold

SVs svar om mer offentlig eierskap er hverken en garanti for mangfold eller kvalitet.

SV foreslo senest forrige torsdag i Stortinget at det offentlige må sette seg mål om å øke sin eierandel i barnehagesektoren, og at det offentlige må få forkjøpsrett dersom barnehager skal selges. Med det får vi jo ikke mer mangfold på eiersiden, tvert imot risikerer vi å få mindre. Og siden det ikke finnes en sammenheng som sier at kommunale barnehager er bedre enn private, men at tvert imot private barnehager i mange tilfeller gjør det bedre enn kommunale barnehager, så risikerer vi at SVs politikk både reduserer mangfold og kvalitet.

Med andre ord er debatten om eierskap et blindspor når vi skal finne løsninger som gir et bedre barnehagetilbud. Det er faktisk en større trussel mot tilbudet til barna å skulle strupe disse aktørene enn at de får vokse seg litt større.

Hovedformålet med Venstres utdannelsespolitikk er å gi alle barn like muligheter, uavhengig av bakgrunn. Da må vi sikre at alle barn har tilgang på barnehage og skole med god kvalitet, uavhengig av bosted og foreldres økonomi. Derfor kunne jeg ønske at vi klarte å ha en politisk debatt om nettopp det.

Den viktigste barnehagedebatten handler ikke om hvem som eier barnehagen, men om hva vi kan gjøre for at barnehagen blir et best mulig tilbud for barna våre.

Debattinnlegget var først publisert i Dagens Næringsliv (krever innlogging).

Powered by Labrador CMS