Store og små i Skivik barnehage undrer seg over stort og smått... Noe av det viste de fram under markeringen av barnehagedagen i Stormen bibliotek.
Store og små i Skivik barnehage undrer seg over stort og smått... Noe av det viste de fram under markeringen av barnehagedagen i Stormen bibliotek.

Barnehagedagen: Hos oss lurer vi på...

– Det er viktig å vise fram at barnehagen ikke bare er en oppbevaringsplass mens foreldrene er på jobb, sier Utdanningsforbundets Karina Vertot. I Bodø ble barnehagene invitert for å vise fram hvordan de jobber med undring og nysgjerrighet.

Publisert

– Vi er blitt så vant til å jobbe med nysgjerrighet og undring, at vi tenker kanskje ikke så mye over det. Men dette er en veldig fin anledning til å få vist fram hva vi gjør i barnehagen, sier fagarbeider Lill Trolie i Skivik barnehage. 

I dag var barnehagen en av fem som markerte barnehagedagen i Stormen bibliotek i Bodø. Utstillingen i inngangspartiet får lov til å henge hele uka. 

– Det kom veldig mange nysgjerrige innom da vi holdt på med å henge den opp i går. Blant annet mange turister, sier Wenche Høyforslett, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet i Bodø. 

«Jeg lurer på...»

Sammen med Karina Vertot, leder i Utdanningsforbundet Bodø, sto hun bak invitasjonen til årets felles markering. 

Wenche Høyforsslett (til venstre) fra Fagforbundet og Karina Vertot fra Utdanningsforbundet.
Wenche Høyforsslett (til venstre) fra Fagforbundet og Karina Vertot fra Utdanningsforbundet.

Dagen ble første gang markert i 2005, som en reaksjon på forslaget om å ta bort kravet om utdanning til barnehageansatte. Både Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for Barnehager (FUB) har stilt seg bak markeringen siden starten.

I år er tema for dagen «Jeg lurer på…», og i Stormen fikk barnehagene vise fram dokumentasjon på hvordan og hva de har jobbet med i forhold til temaet.

– Vi har tenkt litt i samme bane som i fjor, at barnehagene kan komme hit og vise fram hva de jobber med. Det er viktig at almennheten vet at barnehagen ikke er en oppbevaringsplass for barna, men å synliggjøre kvaliteten som gjennomsyrer hverdagen og aktivitetene de gjør i løpet av dagen, sier Vertot, som understreker at den opprinnelige bakgrunnen for dagen er relevant også i 2019:

– Kvalitet kommer ikke av seg selv. For å skape gode barnehager trengs nok bemanning, og kvalifisert bemanning. 

Barna i Salstraumen barnehage var på plass for å markere dagen.
Barna i Salstraumen barnehage var på plass for å markere dagen.

En positiv dag

Det er også poenget til Barnehageopprøret, som benytter dagen til å markere behovet for økt bemanning i barnehagene

– Også vi har fokus på bemanning, men vi ønsker også å ha fokus på all den gode jobben som gjøres ute i barnehagene. Dette er en positiv dag. Samtidig skjønner jeg at Barnehageopprøret ønsker å benytte anledningen til å markere dette. Det handler om å ansvarliggjøre både politikere og eiere, sier Vertot. 

Hun er glad for at innholdet i rammeplanen er blitt tydelig på det som handler om barsn nysgjerrighet. Der står det blant annet at «Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser».

– Det er en del punkter i rammeplanen som handler om nettopp hvordan personalet i barnehagen skal jobbe med dette. Jeg synes det er viktig å få fram at det jobbes konkret med det som står i rammeplanen, og at det er mange krav som skal oppfylles, sier hun. 

Undrer hele tiden

 
 
 
 

– Vi har brukt dette som et utgangspunkt hele året, sier pedagogisk leder Karina Nilssen i Regnbuen barnehage, og legger til at det har skapt en lang rekke refleksjoner - hos de ansatte. 

– Det preger nok en større del av hverdagen enn vi egentlig har tenkt over. Bildene i utstillingen vår er stort sett hverdagsbilder. Rett og slett fordi vi lurer på så mye, hele tiden, hver eneste dag, sier hun og smiler. 

I alt var fem barnehager representert med utstilling, og på plass i kulturhuset for å få boller og saft. 

– Det er ikke alle barnehagene som markerer dagen, og mange har tradisjon for å markere dagen i barnehagen. Men vi synes det er stas å kunne invitere til en felles markering som et tilbud til de som ønsker det. Det er også stas å kunne gjøre det i biblioteket, som jo er et sted for undring, sier Karina Vertot. 

Powered by Labrador CMS