-  Det å sikre at barna har nok voksne rundt seg er ekstremt viktig for at de skal være trygge og ha det bra i barnehagen, sier Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL.
- Det å sikre at barna har nok voksne rundt seg er ekstremt viktig for at de skal være trygge og ha det bra i barnehagen, sier Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL.

– Trenger et nytt tilskuddssystem som sikrer forutsigbarhet

Nytt finansieringssystem for private barnehager og et uavhengig tilsynssystem er blant PBL-sjefens ønsker for det nye året.

Publisert

Vi har spurt Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund), om hvilke saker hun tror kommer til å prege barnehageåret 2019, og hvilke forhåpninger hun har til det nye året.

– Hva vil du si var det viktigste som skjedde i barnehageåret 2018?

– Bemanningsnormen. Det å sikre at barna har nok voksne rundt seg er ekstremt viktig for at de skal være trygge og ha det bra i barnehagen, sier Lindboe.

– Samtidig er det utforendringer i forhold til at normen ikke er finansiert for de private barnehagene, sier hun, og peker på at tilskudd til private barnehager blir regnet ut fra to år gamle regnskap basert på kommunens utgifter til egne barnehager.

– Hva tror du kommer til å prege barnehagesektoren i 2019, og hva blir de største utfordringene?

– Jeg tror at nettopp bemanningsnormen og hvordan den skal finansieres kommer til å bli et stort tema i 2019, ettersom fristen for å oppfylle normen er 1. august. Vi ser at mange kommuner i sine tilskuddsberegninger for 2019, ikke har lagt inn dekning av de ekstra kostnadene som de private barnehagene får, så hvordan disse skal klare å være på norm og finansiere dette uten de ekstra midlene som trengs, vil nok prege dette året. Vi vil nok se noen barnehager som vil slite skikkelig og kanskje noen som dessverre kommer til å måtte kaste inn håndkledet, sier Lindboe, som mener det er en alvorlig forskjellsbehandling av barn når noen barnehager settes i stand til å gjennomføre normen, mens andre ikke gjør det.

BARNEHAGEÅRET 2019:

Vi har snakket med en rekke personer tilknyttet barnehagesektoren, og bedt dem komme med sine betraktninger rundt hva som blir viktig for sektoren i 2019.

I DAG: Anne Lindboe, leder av PBL (Private Barnehagers Landsforbund).

Tror debatten blir enda mer polarisert

I høst er det igjen klart for lokalvalg. Ifølge Dagsavisens kommentator Arne Strand blir nettopp barnehage en av de viktigste politiske sakene - sammen med blant annet økonomi, skole og utdanning og klima.

– Hvordan tror du barnehage som tema kommer til å påvirke det kommende lokalvalget?

– Jeg tror det kommer til å bli en av de viktigste sakene. Private aktører innenfor velferd er et av de største politiske temaene for tiden, der vi også ser stor uenighet mellom høyre- og venstresiden i norsk politikk. At dette temaet kommer til å prege valgkampen er jeg rimelig sikker på, sier Lindboe.

– Private barnehager vil nok kunne få mye oppmerksomhet under valgkampen ettersom suksessen til private barnehager vil bli brukt av dem som ønsker private aktører også innenfor andre typer omsorg, mens de som ikke ønsker private aktører vil lete etter de negative tingene. Jeg tror man kan forvente at debatten blir enda mer polarisert, sier hun.

Det viktigste er å få et nytt tilskuddssystem som sørger for likebehandlling og forutsigbarhet for barnehagene.

Anne Lindboe, leder av PBL

– Det viktigste er å få et nytt tilskuddssystem

I fjor vår varslet kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) en gjennomgang av regelverket for etablering og finansiering av private barnehager, bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling og tilsynssystemet.

Kunnskapsministeren har skissert at gjennomgangen og en utredning av endringer vil være ferdig i løpet av våren 2019, og være klart innen utgangen av året.

– Hva tenker du er nødvendige endringer i et eventuelt nytt lovverk?

– Det viktigste er å få et nytt tilskuddssystem som sørger for likebehandlling og forutsigbarhet for barnehagene. Det er store forskjeller i tilskuddene i dag. Tilskuddene varierer fra kommune til kommune og også fra år til år. Det gjør det veldig uforutsigbart for de private barnehagene. Vi ser også at det gjøres mye feil i tilskuddsberegningene fra kommunene. Det å få et nytt tilskuddssystem som sikrer forutsigbarhet og som er mer rettferdig, er det aller viktigste, sier Lindboe.

– For det andre trenger vi et nytt tilsynssystem. At kommunene i dag fører tilsyn med egne barnehager blir veldig som bukken som passer havresekken. Vi trenger et uavhengig tilsyn, sier hun.

Tre ønsker

– Hvilke forhåpninger har du til 2019?

– Tre ting. Det ene er at vi skal få vist frem alt det fantastiske arbeidet, kvaliteten og det mangfoldet som private barnehager er med på å utgjøre. Private barnehager gir foreldre valgfrihet og det mener jeg er med på å gi økt kvalitet i barnehagesektoren. Jeg ønsker meg også et nytt tilskuddssystem og et nytt tilsynssystem for å sikre en ryddig og forutsigbar bransje, avslutter Anne Lindboe.

Powered by Labrador CMS