Eirik Husby er styreleder i PBL.
Eirik Husby er styreleder i PBL.

Etterlyser konkret innhold i språknorm for femåringer

Kvalitetsmeldingen: – Kunnskapsdepartementet bør spesifisere hva en språknorm for femåringer i barnehagen skal inneholde, sier Eirik Husby i Borg Barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen vil utarbeide en veiledende norm for det språklige grunnlaget barn bør ha med seg fra barnehagen. Det går fram i Stortingsmelding 19 - "Tid for lek og læring i barnehagen". Det er et punkt som har vakt reaksjoner fra flere hold.

Eier og Borg barnehager og styreleder i PBL, Eirik Husby er en av dem som mener det er bra at regjeringen setter fokus på språk. Ikke minst fordi det er så viktig for å komme inn i leken og for barns utvikling.

– Problemet er at de lanserer en norm uten å konkretisere innholdet, noe som skaper uro i sektoren. For hva ligger egentlig i en norm? Det bør de si noe om, sier Husby.

Vant til å jobbe med normer

Han legger til at de i barnehagen jobber med normer hver dag. Normer for hvor mye et barn bør kunne i de forskjellige aldersgruppene. Og er det grunn til bekymring, settes det inn tiltak.

– Det kommer an på hvilke briller du har på når du leser stortingsmeldingen. Det står at barnehagen fortsatt skal bygges på den nordiske modellen der lek står sentralt, og det er bra. Samtidig varierer kvaliteten i norske barnehager for mye. Jeg tror utspillet til Kunnskapsdepartementet har sitt utspring i disse forskjellene, sier Husby.

Han mener det vil komme noen krav til barnehagene for å heve kvaliteten, og at det er positivt.

– Det som kan være negativt der, er at det er mange barnehager som allerede dekker opp kravene allerede. Og de får ingenting å strekke seg etter.

Savner konkret innhold

Husby savner mer konkret innhold i stortingsmeldingen. Inntil nå har barnehagen vært en trygg og god omsorgsarena. Nå skal den også bli en god læringsarena på barns premisser.

– Regjeringen legger ikke opp til at det skal utvikles noen nye målingsverktøy, så når det gjelder innføring av språknormen, tror jeg på en fleksibel løsning. Men jeg skjønner at folk er skeptiske. Det vi må huske er at språk er helt sentralt i barns lek og utvikling. Er ikke dette på plass innen de begynner på skolen, har vi plutselig et barn med læringsvansker.

Han mener at sektoren må innfinne seg med at det stilles noen krav til barnehagen og mener det er positivt.

Kritisk til deler av innholdet

– Jeg er selvfølgelig kritisk til en del av innholdet, men samtidig mener jeg at meldingen åpner opp for noen spennende områder å jobbe videre med. Den gir sektoren muligheten til å ta noen grep og jobbe for å jamne ut forskjellene i kvaliteten.

– Nå venter vi bare på en konkretisering fra regjeringen om hva normen skal inneholde, sier Husby.

– Ikke kvalitet av normer

Frode Thorjussen er høyskolelektor ved Steinerhøyskolen og en av initiativtakerne til aksjonen «Barnehageopprør 2016». Han mener det er svært spesielt at Kunnskapsdepartementet vil satse på normer i stedet for bemanning og kompetanse.

– Normer skaper ikke kvalitet. Å innføre normer er å nærme oss en standardisering av hva barn skal kunne. KD bruker et klart skolespråk i meldingen og signaliserer at de nærmer seg en førskole som er mer lik skolen, sier Thorjussen.

Han presiserer at førskolebarn lærer på en helt annen måte enn eldre skolebarn og mener at KD trekker læringsbegrepet alt for langt ned i alderstrinnene. Det er dog ikke kunnskap og læring han er i mot, men metoden.

Frykter skoleleie førskolebarn

– Kunnskap og læring, ja takk! Men via lek. Det er mye naturlig læring i en fri barndom, og med god bemanning og kompetanse, vil barna som trenger det lille ekstra fanges opp og bli fulgt opp på barnehagevis, sier høyskolelektoren.

– Men barnehagen jobber allerede etter satte normer når det gjelder barns utvikling. Hvorfor er en språknorm for femåringer så ille? Hva er det verste som kan skje?

– Det som vil skje, er at fokus flyttes bort fra fri lek og intuitiv pedagogikk til et kritisk og analytisk blikk på barns kunnskapsnivå. Det er skolens oppgave, ikke barnehagens. Ungene skal ikke være skoleleie før de begynner i første klasse. Barnehagen har andre metoder for å fremme godt språk, som sang, regler og rim og lek, sier Thorjussen.

Han mener rett og slett at barns språk ikke vil bli bedre av at det settes en norm for hva de skal kunne.

– Barns språk handler om voksne og bemanning. Ikke kartlegging, progresjon og normer, sier Frode Thorjussen og legger til at han mener KD bruker kvantitative begreper for å beskrive kvalitet.

– Det er sjelden en god miks.

Både Steinerbarnehageforbundet og PBL skal uttale seg under høringen om "Stortingsmelding 19 - Tid for lek og læring i barnehagen" på Stortinget torsdag 28. april. Her kan du følge høringen direkte. 

Powered by Labrador CMS