DEBATT

Barnehagene ble omtalt som uforutsigbare - da tok foreldre og ansatte grep

I Stjørdal har de private barnehagene gått sammen og etablert et felles samarbeidsutvalg, og tirsdag arrangerte de sin egen politiske debatt. Nå oppfordrer de flere barnehager til å gjøre det samme.

Publisert

– Idéen kom i juni. Flere av de private barnehagene i kommunen ble enige om å invitere til et felles samarbeidsutvalg for alle private barnehager i Stjørdal, sier Hjørdis Kindem Thyholt.

Hun er eier av Medbroen gårdsbarnehage.

– Invitasjonen til samarbeidsutvalget ble sendt ut på litt kort varsel, men det kom foreldrerepresentanter, noen stilte med ansatte og noen styrere kom. I tillegg kom det noen fra familiebarnehagene, barnehager som vi som driver ordinære barnehager ikke har hatt så mye kontakt med.

Til møtet var det forberedt en del temaer og spørsmål som man hadde felles interesse av å diskutere. På dagsorden sto alt fra bemanningsnorm og pensjonsordning til det som barnehagene oppfattet som en systematisk nedsnakking av de private barnehagene i media.

– Det gikk på begreper som velferdsprofitører, og det politikere i Stjørdal omtaler som de «uforutsigbare private». Det har blitt satt fram et bilde om at de private barnehagene truer kommuneøkonomien i Stjørdal. Nesten hver eneste politiker har vært med på det.

Står sammen

Noe av det første de ble enige om var at de skulle forsøke å lage en politisk duell når valget nærmet seg. Mer om det om litt. De avtalte også at de skulle fortsette samarbeidet. Facebook-sider ble etablert, både åpne og lukkede. Den ene er for foreldre som har barn i de private barnehagene. Her har foreldrene fått informasjon, og barnehagene har sendt ut spørreundersøkelse til alle foreldrene.

De fikk inn svar fra et representativt utvalg. Spørsmålene gikk blant annet på trivsel, foreldrenes inntrykk om hvorvidt de ansatte trivdes eller ikke, og kanskje det som Thyholt mener er et av de viktigste spørsmålet: Hvorfor de valgte en privat barnehage.

– Det var et svært viktig spørsmål for oss. Politikerne i kommunen har trodd at årsaken er at mange av de private barnehagene er profilbarnehager. Men det viste seg at årsaken var omdømmet og kvaliteten til den enkelte barnehagen som var utslagsgivende for valget. I tillegg stilte vi spørsmål om retorikken politikerne brukte, blant annet bruk av ord som velferdsprofitører, og hvordan de så på politikere som brukte slike ord. Her fikk vi inn entydig negative svar.

Unik innsats fra foreldrene

Det ble også stilt spørsmål om bemanningsnormen. Her viste det seg at foreldrene var villig til å velge parti ut fra hvem som ville gjøre noe med det som blir oppfattet som en forskjellsbehandling i finansieringen av private og offentlige barnehager i Stjørdal.

– Vi har jobbet på spreng, og heldigvis har foreldre stilt opp. Deres innsats har vært unik. Foreldre har stilt opp i avisa, og de opplever at de også blir stigmatisert som følge av at de har valgt private barnehager. Og jeg mener det er kritikkverdig at politikere kan bruke negative ord som stigmatiserer brukere av slike tjenester. Det har vært slik at foreldre nesten har vært redde for å innrømme at de har barn i private barnehager, dette er også noe som de ansatte har opplevd.

Med bakgrunn i arbeidet til det samarbeidsutvalget, ble det sendt ut invitasjoner som var underskrevet av SU-ledere i seks private barnehager.

Og ordførerkandidater fra samtlige partier stilte, med unntak av dagens sittende ordfører. Han var imidlertid til stede i salen.

Det å arrangere en politisk debatt som satt barnehagepolitiske spørsmål på agendaen har vært svært positivt, mener Thyholt.

– Der fikk politikerne vise at de ønsket å ta tak i problemstillingen. Flere av dem ga inntrykk av at de ikke hadde forstått hvor alvorlig underfinansieringen var, og det var hyggelig å høre. Det ble en fin debatt, hvor de fleste var forståelsesfull. Ingen lovet noe konkret, men flere sa at de skulle se på saken, og de har bedt Private Barnehagers Landsforbund om å bidra med tall som viser hva dette vil koste.

Skal holde politikerne i ørene

Hele debatten ble sendt direkte på Facebook. Og arrangørene er nå i gang med å hente ut sitater fra politikerne som skal brukes framover.

– Nå må vi holde dem i ørene, og minne dem på hva de har sagt. Fram til debatten har de private barnehagene vært brukt som syndebukk og blitt regnet som en uforutsigbar faktor i kommuneregnskapet, men vi håper at det nå blir bedring.

 Hun har en klar oppfordring til andre om å gjøre noe lignende.

– Det er bare å ringe oss for innspill, man må ha en klar plan før man går i gang. Vi vil også anbefale private barnehager rundt i kommunene til å slå seg sammen. Sammen er vi sterke, så lenge vi er hver for oss, er det vanskelig, men som en stor flokk kan vi ikke ignoreres. Det krever litt arbeid, men det er verdt innsatsen.

Powered by Labrador CMS