Jonas Gahr Støre på Arbeiderpartiets landsmøte.
Jonas Gahr Støre på Arbeiderpartiets landsmøte.

Arbeiderpartiet har hatt landsmøte. Dette vedtok de om barnehagesektoren


Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med Arbeiderpartiets landsmøte ble oppvekstmanifestet vedtatt.

 Her er hva partiet, i korte trekk, vedtok.

Pris:

Arbeiderpartiet vil beholde dagens barnehagepris, slik at det blir en makspris som gir småbarnsfamilier forutsigbarhet. Et godt barnehagetilbud må også være et barnehagetilbud folk vet de har råd til.

Mat:

Arbeiderpartiet vil at alle barnehagebarn skal få minst et måltid servert i barnehagen hver dag. De vil innføre en øvre grense på 350 kroner i måneden for hvor mye barnehagene kan kreve i matpenger.

Nærmiljø:

Arbeiderpartiet vil at alle barn skal få tilbud om en barnehageplass sammen med barn fra samme nærmiljø.

Barn skal møte en kjent og trygg barnegruppe:

Arbeiderpartiet vil at alle barn i barnehagen bør møte den samme kjente og avgrensede gruppen med barn og voksne hver dag. Med store barnehager, flere basebarnehager og færre små avdelinger har barn fremdeles behov for at barnehagene organiseres slik at de får høre til en trygg, tett og kjent grupper som et fast holdepunkt i barnehagedagen. Størrelsen på gruppen må tilpasses barnas alder og behov. Små og faste grupper er særlig viktig for de yngste barna, minoritetsspråklige barn og barn med funksjonsnedsettelser.

Voksne:

Arbeiderpartiet vil øke grunnbemanningen tilpasset tiden barna er i barnehagen, der dette må tilpasses hverdagen i den enkelte barnehage. Minst halvparten av de ansatte i alle barnehager som jobber direkte med barna, må være barnehagelærere, og andelen fagarbeidere bør økes for å sikre alle barnehagebarn god kvalitet og tidlig innsats.

Styring av sektoren:

Arbeiderpartiet mener fellesskapets midler skal brukes til å løse fellesskapet oppgaver. Pengene private barnehager mottar i tilskudd fra kommunen og foreldrebetaling skal brukes til å gi barna et best mulig barnehagetilbud. Tilsynet i barnehagesektoren må styrkes. Arbeiderpartiet vil sikre kommunale og ideelle barnehagers vilkår og sikre større åpenhet rundt eierskap og hvordan barnehagemidlene brukes. Ap vil ha et finansieringssystem for private barnehager som gir kommunene større muligheter til å regulere barnehagesektoren lokalt og som sikrer reelt mangfold av barnehager. De ønsker ikke en utvikling der kommersielle barnehagekonsern kjøper opp stadig flere ideelle barnehager, og vil utrede en begrensning i hvor stor del av sektoren en enkeltaktør kan eie. Kommuner bør ha forkjøpsrett ved salg av private barnehager.

Her kan du lese hele det vedtatte oppvekstmanifestet (ekstern lenke)

 Manifestet er utarbeidet av partiets oppvekstutvalg som besto av:

Cecilie Knibe Kroglund, Leder, Agder
Kay Erling Ludvigsen, Troms
Marianne Sivertsen Næss, Finnmark
Kjell Neergaard, Møre og Romsdal
May Britt Lagesen, Trøndelag
Jon Håkon Odd, Sogn og Fjordane
Siv-Len Strandskog, Rogaland Hoda Imad, Akershus
Leon Bafondoko, Trøndelag Usman Mushtaq, Oslo
Mimmi Kvisvik, LO
Marta Hofsøy, AUF
Martin Henriksen, stortingsrepresentant, utdannings- og forskningskomiteen
Elise Bjørnebekk-Waagen, stortingsrepresentant, helse- og omsorgskomiteen
Kari Henriksen, stortingsrepresentant, familie- og kulturkomiteen

Powered by Labrador CMS