Noen barn trenger mer enn andre.

Er barnehagen det beste for barna?

Dette noe kontroversielle spørsmålet – sammen med flere tema og debatter – vil en serie konferanser kalt «Barnets beste?» ta for seg i høst.

Publisert Sist oppdatert

Ett- og toåringene går i fulltidsbarnehage. Tidlig barnehagestart er en rett, anbefales av alle, og er begrunnet med likestilling og arbeidsliv. Men er det til barnets beste?

Konferanseserien «Barnets beste?» ser på barnehagesektoren med et kritisk blikk og vil ta opp små barns behov sammen med et granskende blikk på dagens omsorgsløsninger for de minste.

Konferansene finner sted i slutten av september og oktober og er et samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole og fagfolk.

På konferansene vil forskere og andre fagfolk innen ulike fag legge frem sine funn og erfaringer rundt dette temaet, og også rette et kritisk blikk på dagens omsorgssituasjon for små barn.

Det blir foredrag, korte innlegg, paneldebatt og diskusjon med fagpersoner innen blant annet utviklingspsykologi, småbarnspedagogikk, nevrovitenskap og barne- og ungdomspsykiatri.

På programmet finner vi blant annet psykologspesialistene Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson, professor i pedagogikk ved NTNU May Britt Drugli, psykolog Allan Schore, sosiolog, journalist og forfatter Linn Stalsberg og ikke minst førstelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge og forfatter av lærebøker for barnehagelærerutdanningen, Ingeborg Tveter Thoresen.

Se det hele programmet her.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS