Ørjan Amundsen er styrer i Grønskjeret barnehage. Sammen med de ansatte og barna har de klart å redusere sykefraværet med tydelige rutiner for blant annet håndvask. I fjor mottok de også 10.000 kroner fra Bergen kommune for det gode arbeidet som er gjort.
Ørjan Amundsen er styrer i Grønskjeret barnehage. Sammen med de ansatte og barna har de klart å redusere sykefraværet med tydelige rutiner for blant annet håndvask. I fjor mottok de også 10.000 kroner fra Bergen kommune for det gode arbeidet som er gjort.

Klare rutiner reduserte sykefraværet kraftig

Grønskjeret barnehage er ekstra bevisst på hygiene. Det har blant annet ført til lavere sykefravær hos både barn og ansatte.

Publisert

– Det begynte med gjennomgang av internkontrollsystemet knyttet til smittevern. Vi begynte å bruke Barn-nett sitt Internkontrollsystem vi for å redusere smittefare. Systemet er et helhetlig HMS-system blant annet knyttet til håndvaskerutiner, renhold av leker, kontaktpunkter og mye mer. Det inneholder også et godt system for å dokumentere hva vi gjør.

Det sier Ørjan Amundsen. Han er styrer i Grønskjeret barnehage i Bergen. I løpet av noen år har Amundsen sammen med kollegaene klart å redusere sykefraværet, blant annet gjennom gode håndvaskrutiner.

Reduserte fravær

De siste årene har barnehagen ligget på rundt 1,8 prosent i egenmeldingsfravær. De har hatt et totalt sykefravær på rett over fire prosent. I barnehagesammenheng er det svært bra. Tall fra SSB viser at det legemeldte sykefraværet i barnehagesektoren var på 7,5 prosent i private barnehager og 8,6 prosent i kommunale barnehager i tredje kvartal 2018.

Barnehagen har et samarbeid med Initial hygieneservice.

– Sammen med dem har vi kurset personalet og vi har fulgt en barnehagepakke hvor de har fått utstyrt barnehagen og gjøre de tiltakene som de mener er best. For å redusere smitte, sier Amundsen.

Blant annet er det snakk om berøringsfrie dispensere for såpe og sprit ved inngangen.

– Tidligere så vi at når barn var syke på avdelingene, var det mange som ble smittet. Men etter at vi fikk bedre rutiner på plass, er smittespredningen betydelig mindre. Spesielt har vi sett det ved Norovirus. Nå har vi ikke lengre større «epidemier» som man kunne oppleve før. Færre barn og voksne blir syke, rett og slett, sier han.

Tiltak

Smittespredning i barnehager skjer hovedsakelig gjennom direkte eller indirekte kontaktsmitte. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler paragraf 17 sier at: Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer blir så liten som praktisk mulig.

– Jeg tror at hovedgrunnen for at vi har fått dette til, er at vi har eiere som har vært på lag og latt oss gjennomføre tiltak for å minske sykefravær blant voksne og barn. Til slutt er det jo en «vinn- vinn» situasjon for alle parter. Vi ser at det er en stor verdi i å satse på dette, og når rutinene har kommet inn, krever det ikke mye å følge dem.

Bergen kommune har rettet søkelyset på håndvask. I 2018 ble 82 av kommunens barnehager sertifisert som såkalt Ren hånd-barnehager, det gjaldt også Grønskjeret barnehage. I en trekning av alle sertifiserte barnehager ble trukket ut som vinner av 10.000 kroner.

– Pengene gikk uavkortet til alle barna i barnehagen. Barna ønsket å bruke pengene på en bollelunsj, teater med Ulla Krulle og en ny sykkel at type «chopper». Alt fikk vi til for pengene, sier Amundsen.

Powered by Labrador CMS