Senterleder Elin Reikerås (bildet) og FILIORUM-forskerne Francesca Granone, Ingunn Størksen og Monika Kamola vil spille en aktiv rolle i et nytt nordisk forskernettverk som skal forske på kvalitet i barnehagen.

Skal forske på hvilke praksiser som gir høy kvalitet i barnehagen

Nordiske forskere går sammen om å finne ut hvilke barnehagepraksiser som bidrar til høy kvalitet i de nordiske barnehagene.

Publisert

FILIORUM - senter for barnehageforskning ved Universitetet i Stavanger blir en sentral partner i prosjektet, sammen med forskere fra Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Uppsala universitet og Jyväskylä universitet. Prosjektet er finansiert av Vetenskapsrådet, Sveriges største statlige institusjon for finansiering av forskning, og har fått i alt 1,2 millioner svenske koner i støtte, fordelt over tre år. 

– Høy kvalitet i barnehagens virksomhet er avgjørende for barns utvikling og læring. Det er imidlertid stor variasjon i kvaliteten på barnehagetilbudet både innad og mellom de nordiske landene. Målet med dette prosjektet er å etablere et forskningssamarbeid som kan gi kunnskap om høy kvalitet i barnehagen på nordisk nivå og adressere sentrale aspekter ved barnehagens rolle i samfunnet, står det om prosjektet på hjemmesidene til UiS.

– Å sikre høy kvalitet i barnehagens virksomhet er en kompleks utfordring, spesielt med tanke på variasjonen i politikk, forskning og praksis i de nordiske landene. Dette forskningssamarbeidet skal bidra til forståelse av disse kompleksitetene og gi kunnskap som kan forbedre kvaliteten i barnehagetilbudet på tvers Norden, sier FILIORUMs senterleder Elin Reikerås.

Det er stor variasjon i kvaliteten på barnehageaktivitetene i Norden, og for mange barn går i dag i barnehager der kvaliteten ikke er høy nok, står det på hjemmesidene til Stockholms Universitet.

Målsettinger i prosjektet er blant annet å sammenligne politikken som legger føringer for kvalitet i barnehagene i de nordiske landene. Forskerne skal også identifisere evidensbaserte praksiser av høy kvalitet, med særlig søkelys på områder med levekårsutfordringer. Prosjektet skal også utarbeide en oversikt over metoder for å designe og evaluere virksomheter av høy kvalitet, samt legge grunnlag for et nordisk forskningssamarbeid for høy kvalitet i barnehagen.

– Både vi og våre samarbeidspartnere håper og tror at et slikt forskningssamarbeid har stort potensiale og kan bidra til en positiv utvikling av barnehagesektoren i de nordiske landene, sier Reikerås.

Powered by Labrador CMS