Erling Lien Barlindhaug, direktør for utdanning i KS, på scenen under Barnehage 2016.
Erling Lien Barlindhaug, direktør for utdanning i KS, på scenen under Barnehage 2016.

– Verdens viktigste ansatte

BARNEHAGE 2016: - Å utvikle gode barnehager dreier seg om å skape læringsfellesskap, sier direktør for utdanning i KS, Erling Lien Barlindhaug.

Publisert Sist oppdatert

– Ved siden av foreldrene og familien for øvrig, er dere som jobber i barnehagen antakeligvis de viktigste forbildene for barna som dere møter i barnehagen hver dag, sa utdanningsdirektør Erling Lien Barlindhaug i KS, da han torsdag ønsket velkommen til Barnehage 2016 på Norges Varemesse i Lillestrøm.

Han omtaler barnehagesektoren som verdens viktigste bransje, med verdens viktigste ledere og verdens viktigste ansatte.

- Dere er ikke bare forbilder for barna i barnehagen, men også for mange av foreldrene. Og som barnehagelærer er man også forbilde for andre i organisasjonen, sier Barlindhaug.

- Det å utvikle gode barnehager dreier seg om å skape læringsfellesskap, som tar i bruk egne erfaringer, kollegenes erfaringer og kunnskap, og ikke minst tar i bruk ny kunnskap. Det dreier seg også om å være nysgjerrig på hva som skjer der ute i verden, om hva forskingen sier om hva som er gode læringsprosesser. For barnehagen er, og skal være, en pedagogisk virksomhet, fortsetter Barlindhaug.

- Det er først og fremst de ansatte som utvikler barnehagen. Barnehagelæreren som profesjon har et særskilt ansvar for å bidra til at man får utviklet hele barnehagen som organisasjon. Ikke bare seg selv og sin egen profesjon, men hele barnehagen. Det er det som skaper de gode barnehagene, sier han.

Barlindhaug peker på tre ting han mener er viktig for å skape en god barnehage: Kollektiv organisasjonsutvikling, organisasjonsutvikling i kollektiv og kollektiv utvikling av organisasjonen.

- Det er nettopp det som skal til. At man i fellesskap klarer å løfte barnehagen til et høyere nivå til enhver tid, sier han og understreker at man for å få dette til er avhengig av gode ledere som involverer og stimulerer de ansatte til å utvikle seg.

Samarbeid mellom PBL og KS

{}

Konferansen og fagmessen Barnehage 2016 er et samarbeid mellom KS og PBL, og arrangeres for tredje gang. Med nærmere 1000 deltakere per dag er dette Nordens største barnehagekonferanse.

– Det er viktig for PBL at vi og KS, som de to store eierorganisasjonene på barnehagesiden kan samarbeide om et slikt prosjekt, sa administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL, fra talerstolen.

- Status og omdømme er ekstremt viktig for sektoren. Og da er det viktig at vi som er i sektoren kan gå sammen, fortsetter Olsen.

Men, status og et godt omdømme er ikke noe man får. Det må skapes, påpeker PBL-sjefen.

- Det må gjøres av den enkelte barnehageeier og av den enkelte ansatte. Og det må gjøres hver dag, sier Olsen.

- Man er nødt til å løfte seg selv og løfte sektoren. Og man må akseptere hverandres ståsted og at ikke alle er like. Man må forutsette at uavhengig av hvilken pedagogikk, organisering, eierskap og faglig tilnærming man har, så ønsker man når man er i barnehagesektoren å lage gode barnehager. Man gjør det bare på forskjellige måter. Og så får vi ha rutiner og systemer så vi kan kontrollerer at det blir bra til slutt, sier Olsen.

Tilgang til ny kompetanse og forskning er viktig for å lykkes med å skape gode barnehager, mener PBL-sjefen.

- PBL vedtok på forrige landsmøte fire sentrale punkter vi skal ha fokus på: Det skal være et basistilbud med høy kvalitet, kompetanseheving, godt tilbud for barn med behov for spesiell tilrettelegging og vi skal jobbe forebyggende mot mobbing, sier Olsen.

Powered by Labrador CMS