For SV i Hordaland representerer all privatisering en svekkelse av offentlig kontroll med barnehagetilbudet.
For SV i Hordaland representerer all privatisering en svekkelse av offentlig kontroll med barnehagetilbudet.

Slik vil Udir heve kvaliteten i barnehagen

Barnehagene får en ny nasjonal foreldreundersøkelse å ta i bruk denne høsten. Undersøkelsen skal hjelpe barnehagene å gi et enda bedre tilbud.

Publisert Sist oppdatert

Denne høsten lanserer Utdanningsdirektoratet (Udir) en nasjonal foreldreundersøkelse for barnehager.

Formålet med foreldreundersøkelsen er å få informasjon om hvor tilfreds foreldrene er med barnehagen. Resultatene fra foreldreundersøkelsen skal være et utgangspunkt for videre dialog med foreldre og arbeid med kvalitetsutvikling. Undersøkelsen vil være åpen i hele november hvert år fremover, den er gratis å ta i bruk og tilgjengelig for alle barnehager.

Foreldreundersøkelsen er utviklet til bruk i den enkelte barnehage, og Udir håper mange barnehager velger å gjennomføre den. Dersom mange barnehager gjennomfører undersøkelsen vil det resultere i helt unike, regionale og nasjonale data om hvor fornøyde foreldre er med barnehagetilbudet. Hver enkelt barnehage kan også bestille ulike tilleggsspørsmål for å tilpasse undersøkelsen mer spesifikt for kun seg selv

For både private og kommunale

– Spørsmålene i undersøkelsen vil dekke sentrale deler av rammeplanen. Det skal være spørsmål som foreldrene faktisk kan svare på og som barnehagen faktisk kan gjøre noe med.

Seniorrådgiver i Udir, Tonje Haugberg legger til at foreldreundersøkelsen gjelder både kommunale og private barnehager, og hun håper at kommunene vil oppfordre alle barnehagene til å gjennomføre undersøkelsen.

– Vi gjør undersøkelsen tilgjengelig for alle barnehager, men det er barnehagen selv om må sørge for gjennomføring og informasjon ut til foreldrene. Jo mer undersøkelsen blir brukt, jo mer verdifull blir den. Dette er først og fremst foreldrenes stemme, sier Haugberg.

Vil presentere tallene

Foreldreundersøkelsen er blant flere nye verktøy direktoratet har utviklet for barnehagene de siste årene. Verktøyene inngår i et større prosjekt om kvalitetsutvikling i barnehagen (KiB), som direktoratet gjennomfører på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Andre verktøy som er lansert den senere tiden er revidert utgave av Ståstedsanalysen for barnehage og Barnehagefakta, en nettportal spesielt rettet mot foreldre.

Barnehagefakta gir nøkkelinformasjon om hver enkelt barnehage, som voksentetthet, personalets kompetanse og leke- og oppholdsareal. Fra og med neste år vil også resultater fra den nye, nasjonale foreldreundersøkelsen bli del av tallene som presenteres på her.

Ved å samle data fra ulike kilder ønsker Udir å bidra til dialog mellom barnehagen og foreldrene.

– Samtidig ønsker vi å tilby gode gratisverktøy som barnehagene kan ta i bruk om de ønsker. Dette arbeidet fortsetter for direktoratet fremover, blant annet med fire regionale konferanser om kvalitetsarbeid og kvalitetsutvikling denne høsten, sier Tonje Haugberg.

Her kan du bestille undersøkelsen.

Powered by Labrador CMS