Fra venstre: Leder for utvalget Ann-Kristin Olsen, statsråd Solveig Horne og nestleder Dag Øystein Nordanger.
Fra venstre: Leder for utvalget Ann-Kristin Olsen, statsråd Solveig Horne og nestleder Dag Øystein Nordanger.

Barnevoldsutvalget får tilgang til taushetsbelagt informasjon

Stortinget har vedtatt en lovproposisjon som gir Barnevoldsutvalget tilgang til taushetsbelagt informasjon.

Publisert Sist oppdatert

Loven vil blant annet gjøre det mulig for ansatte i barnehagen, skolen, helsetjenesten, familievernet, politiet og barnevernet å gi relevante opplysninger til utvalget, uten hinder av lovbestemt taushetsplikt, melder Barne- og likestillingsdepartementet på sine nettsider.

– Norge har erfart flere alvorlige saker der barn har vært utsatt for grov vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Noen med døden til følge. Vi vil snu hver stein for å undersøke hva som kan ha gått galt. Det er av stor betydning for samfunnet at Barnevoldsutvalget får tilgang til all relevant informasjon, slik at de får et fullstendig bilde av hva som har skjedd i sakene de gjennomgår, og kan komme med treffsikre anbefalinger til myndighetene, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP), til departementets nettsider.

Barnevoldsutvalget ledes av Ann-Kristin Olsen. Utvalgets mandat er å gjennomgå saker der barn og ungdom har blitt utsatt for grov vold, seksuelle overgrep eller alvorlig omsorgssvikt, saker som vil inneholde en rekke personsensitive opplysninger.

Departementet presiserer at kun en utvalgt krets i utvalget gis tilgang til opplysningene i sin helhet, mens resten av utvalget får se sakene i anonymisert form. Utvalget vil også gjennom loven underlegges taushetsplikt for opplysningene det mottar, og opplysningene skal slettes etter at utvalgets arbeid er ferdig.

Powered by Labrador CMS