Barnas verneombud får 1,2 millioner kroner fra Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fra venstre: Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL og utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.
Barnas verneombud får 1,2 millioner kroner fra Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fra venstre: Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL og utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Spytter inn 1,2 millioner for å starte Barnas verneombud allerede i høst

Fylkesmannen i Oslo og Viken bevilger 1,2 millioner kroner til prosjektet Barnas verneombud. Til høsten starter opplæringen av ansatte i 200 barnehager i regionen.

Publisert

Tidligere denne måneden kom nyheten om at Barnas verneombud er inne i revidert nasjonalbudsjett allerede fra 2020, med fem millioner kroner. Det ble klart etter at regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre ble enige med Fremskrittspartiet.

– Barnas verneombud er den største satsingen PBL har hatt ute i sektoren noen gang. Det at vi favner alle barn uansett om de går i privat eller kommunal barnehage er viktig og riktig. Det at vi nå øker handlingskompetansen hos barnehageansatte på tema vold og overgrep, vil rett og slett ha avgjørende betydning for mange barn sine liv, sa prosjektleder Kari Vold Jensen i PBL i forbindelse med nyheten.

Får 1,2 millioner

Nå får Barnas verneombud også midler fra Fylkesmannen i Oslo og Viken. De bevilger 1,2 millioner kroner for å komme i gang med prosjektet allerede til høsten.

– Det å kunne øke handlingskompetansen til de ansatte i barnehagen på tematikken vold og overgrep, er så viktig. Mange av våre barnehager melder fra om at de trenger mer kompetanse på nettopp dette området, sier utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

– Fylkesmannen disponerer midler for å heve kompetansen i barnehagesektoren, og dette var et egnet tiltak i så måte, opplyser Parr.

Pilotprosjekt

PBL lanserte prosjektet Barnas verneombud på landsmøtet i mai 2019 sammen med Stine Sofies Stiftelse. Siden har også KS kommet inn som en del av samarbeidet.

Målet er at alle landets barnehager skal ha et barnas verneombud, som har ekstra kompetanse på å se og hjelpe barn som utsettes for vold, overgrep eller omsorgssvikt.

I januar gikk startskuddet for et omfattende pilotprosjekt i private og kommunale barnehager i Bodø, private barnehager i Asker samt et utvalg private og kommunale barnehager i Agder - i alt 130 barnehager fordelt på tre fylker.

Prosjektleder Kari Vold Jensen i PBL.
Prosjektleder Kari Vold Jensen i PBL.

Stine Sofie Barnehagepakke er valgt som verktøy til opplæringen av de barnehageansatte, og pilotbarnehagene er nå i gang med sin andre runde med opplæring.

200 barnehager

– Vi er veldig glade for at Fylkesmannen i Oslo og Viken ser at de kan bruke Barnas verneombud inn i en av sine satsinger på kompetanseheving i barnehagen, sier prosjektleder Kari Vold Jensen i PBL.

200 barnehager i Oslo og Viken vil få mulighet til å delta i prosjektet i denne omgang, opplyser hun.

– Vi kommer til å sende ut informasjon til barnehagene og åpne for påmelding før sommeren, forteller Jensen.

– Vi legger opp til tre samlinger. En i september, en i november og en i januar. Vi håper å få gjennomført samlingene fysisk, men vi må se an korona-situasjonen. Skulle vi havne på rødt nivå igjen, må vi finne alternative måter å gjennomføre samlingene på, sier hun.

Powered by Labrador CMS