DEBATT

- Det er eierne av kommersielle barnehager som er gjenstand for kritikk, ikke de ansatte, skriver Elin Myrekrok Skrede.
- Det er eierne av kommersielle barnehager som er gjenstand for kritikk, ikke de ansatte, skriver Elin Myrekrok Skrede.

– Barna først, Flage

– Debatten om kommersielle barnehager handler om hvem barnehagene er til for, ikke Flages følelser knyttet til kritikken, skriver artikkelforfatteren. 

Publisert

Marte Haukås Flage, pedagogisk leder i den kommersielle Norlandia-barnehagen Lysejordet, skriver på barnehage.no at hun får vondt av kritikken som rettes mot konsernet hun jobber i.

Jeg er ikke i tvil om at både Flage og andre ansatte er flinke og kompetente og at foreldrene verdsetter jobben de gjør. Men debatten om kommersielle barnehager handler om hvem barnehagene er til for, ikke Flages følelser knyttet til kritikken.

Les innlegget artikkelforfatteren svarer på her.

–Kritikk mot eierne, ikke de ansatte

Det er eierne av kommersielle barnehager som er gjenstand for kritikk, ikke de ansatte. Debatten handler først og fremst om hverdagen til små barn, derfor er det viktig at kritikken ytres, selv om ansatte som Flage urettmessig skulle føle seg truffet av den.

Forskning viser at voksentetthet er viktig for kvaliteten i barnehagen, og kommersielle kjeder har jevnt over hatt lavere bemanning enn andre typer barnehager. Flages egen barnehage, Lysejordet, illustrerer dette. Her har bemanningen vært lavere enn landsgjennomsnittet for både private og kommunale i nær sagt alle årene Utdanningsdirektoratet har ført statistikk. Jeg synes Flage fortjener bedre vilkår og flere kolleger på jobb enn hun har hatt i Lysejordet. Og det er lite som tyder på at kommersiell drift er det som gir best rammer for å skape en god barnehage.

Snakker for foreldrene

Når Flage ønsker at politikere skal høre på de ansatte er jeg enig med henne, og jeg oppfordrer alle politikere til å lese de mange historiene barnehageansatte har delt i #uforsvarlig-kampanjen. Der får man et oppsiktsvekkende innblikk i hvordan knappe personalressurser går ut over kvaliteten i norske barnehager.

Til slutt; Flage skriver noe misvisende som om hun snakker for alle ansatte i private barnehager. Hvis Flage kan ta seg den friheten, bør jeg likt kunne ta ordet på vegne av alle barnehageforeldre: Vi ønsker at pengene skal komme barna til gode, slik barnehageloven sier. Vi ønsker også at de ansatte skal ha best mulig arbeidsvilkår, og at barna skal settes først.

Powered by Labrador CMS