Foreldre og opposisjonen i Oslo kommune er bekymret for planene rundt Norlandia Gaustadskogen barnehage.
Foreldre og opposisjonen i Oslo kommune er bekymret for planene rundt Norlandia Gaustadskogen barnehage.

Kutter likevel ikke til barn med spesielle behov

Etter press fra Rygge-barnehagene og media, snudde Rygge kommune i tilskuddsaken. Det kuttes likevel ikke i midlene til barn med nedsatt funksjonsevne.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag var en glad-dag for de ni barnehagene i Rygge. På onsdag mottok samtlige barnehager i Rygge kommune nytt brev fra Kommunalsjef Lars Gjemmestad, der han informerer om at kommunen reverserer vedtaket om å «omfordele» lønnsmidlene for vårhalvåret 2015.

«For å ikke skape mer usikkerhet velger rådmannen å gå vekk fra en lønnsmessig omfordeling for vårhalvåret 2015. Dette betyr at fordelingen blir foretatt flatt etter antall timer hver enkelt barnehage har, slik det ble gjort høsten 2014. Dere vil da se at

dette medfører en økning pr. mnd for hver barnehage som får slikt tilskudd.  Hver enkelt barnehage vil i egne brev få beskjed om nytt beløp, inkludert den reguleringen for januar som dette vil medfører.»

Les den opprinnelige saken her.

Det var i desember i fjor at samtlige barnehager i Rygge et brev signert kommunalsjefen i kommunen, der det ble informert om at midlene til barn med nedsatt funksjonsevne ville bli kuttet med 15 prosent. Kuttene skulle tre i kraft i januar i år.

Selv om det varslede kuttet ikke blir noe av, vil Rygge-barnehagene fortsette å kjempe for det de mener er rett tilskudd til barna som trenger det mest.

– Midlene vi får til barn med nedsatt funksjonsevne er fremdeles ikke tilstrekkelig i forhold til behovet og vi vil fortsette kampen for barna, sier daglig leder i Smedhusåsen Barnehage i Rygge, Royne K. Berget.

Powered by Labrador CMS