Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Skal forske på barn med stort læringspotensial

En forskergruppe ønsker å fokusere på tilpasset opplæring for barn med stort og ekstraordinært læringspotensial i skole og barnehage.

Publisert Sist oppdatert

Denne gruppen barn er omtalt med mange ulike begreper (evnerike barn, barn med akademisk talent, stort læringspotensial, høyt begavet m.fl.). To viktige felles kjennetegn for disse barna er at de har behov for opplæring som faglig sett ligger på nivå langt over gjennomsnittet for alderen, og at manglende oppfølging kan føre til atferdsproblem og utfordringer av sosial og emosjonell art.

Det skriver NLA Høgskolen.

I norsk kontekst er det forsket lite på dette, selv om det er kommet viktige bidrag til forskningslitteraturen de senere årene. Det finnes en del masterstudier, og noen forskere har arbeidet med tematikken over tid.

Allerede i 1994 kom en internasjonal erklæring i regi av FN om barns rett til utdannelse, Salamanca-erklæringen, som Norge har underskrevet og dermed er forpliktet til å følge.

Erklæringen forstår barn med stort læringspotensial som en utsatt gruppe med særskilte behov i utdanningen. Med mange ulike faglige bakgrunner ønsker høgskolen nå og inkludere flere perspektiver til eksisterende forskning:

  • Kritiske analyser av politikk som omhandler barn med stort og ekstraordinært læringspotensial.
  • Undersøkelser av holdninger i barnehage og skole, og barns erfaringer.
  • Tilpasset og differensiert undervisning i ulike fag; naturfag, matematikk, RLE, samfunnsfag, engelsk og norsk.
Powered by Labrador CMS