De som jobber med barn må ha mer kunnskap og jobbe mer forebyggende.
De som jobber med barn må ha mer kunnskap og jobbe mer forebyggende.

Bekymret for tilbudet til overgrepsutsatte småbarn

Statens barnehus i Bergen sin psykologspesialist Henry Molvær frykter vi undervurderer skadene og senvirkningene av overgrep mot de helt små barna - spesielt guttene.

Publisert Sist oppdatert

Psykologspesialist Henry Molvær møter mange små barn som nekter for at det har skjedd misbruk. Så kan de gradvis, gjennom oppfølging, begynne å huske. Nå frykter Molvær at mange ikke får hjelpen de trenger til å bearbeide traumer etter overgrep.

Det skriver Bergens Tidende (betalingsmur).

I fjor var 599 barn innom Statens barnehus i Bergen, der barn går gjennom spesialavhør og hjelpes av fagfolk med ulik bakgrunn. På psykologsiden er Molvær for tiden den eneste. I det siste har han jobbet med å følge opp flere av guttene som ble utsatt for overgrep i barnehager i Bergen. Han vitnet også i rettssaken. Der ga han klart uttrykk for at flere av guttene burde vært kartlagt.

«Psykolog Henry Molvær fremholdt at det kan komme alvorlige seinvirkninger av overgrepene», står det i dommen.

Psykologspesialisten har arbeidet i både barnevernet og i barne- og ungdomspsykiatrien. De siste årene har han sammen med Kripos utviklet en ny avhørsmetodikk for førskolebarn. Nå mener Molvær hjelpeapparatets tilbud til overgrepsutsatte barn ikke er godt nok. Særlig er han bekymret for barn i førskolealder - og spesielt guttene.

Molværs erfaring er at små barn har flere av de samme reaksjonene som eldre barn.

Kristin Konglevoll Fjell er leder av Statens barnehus i Bergen. Hun understreker at de ikke er alene om ansvaret for overgrepsutsatte barn. Fjell støtter kollegaen Molvær når han etterlyser mer spisskompetanse for å hjelpe de minste overgrepsofrene.

Inntil nylig hadde de to psykologer på barnehuset. Fjell sier de snart får på plass en ny i den ledige stillingen. Samtidig fremhever hun at barnehusets tilbud dreier seg om langt mer enn psykologhjelp.d

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Fakta:

  • Barna som kommer til Statens barnehus kan selv ha opplevd seksuelle overgrep og vold, eller sett andre bli utsatt for det.
  • Tilbudet er til barn, ungdom, voksne psykisk utviklingshemmede og deres familier. De får en fast kontaktperson.
  • Det er 11 barnehus i Norge.
  • Ansatte ved barnehusene har kompetanse og erfaring innen psykisk helse og barnevern.
  • Støtter barna og deres foreldre/omsorgs­personer underveis og i etterkant av såkalte tilrettelagte avhør.
  • Vurderer behov for oppfølging eller behandling og kan selv tilby det.
  • Barn kan også få hjelp til kontakt med andre hjelpeinstanser.

Kilde: Statens barnehus

Powered by Labrador CMS