DEBATT

– Det barnehagene først og fremst trenger nå er ikke flere ansatte, men flere barnehagelærere med god pedagogisk kompetanse.
– Det barnehagene først og fremst trenger nå er ikke flere ansatte, men flere barnehagelærere med god pedagogisk kompetanse.

– Ny rammeplan krever kompetente ansatte

Uten en betydelig satsing på pedagogisk kompetanse i norske barnehager, vil det være håpløst for sektoren å følge opp den nye rammeplanen, mener administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen.

Publisert Sist oppdatert

Den mest fremtredende tilbakemeldingen til Kunnskapsdepartementet (KD) etter fremleggingen av stortingsmeldingen Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen i mars i år var at barna må få fortsette å leke i barnehagen. Etter å ha sendt ny rammeplan ut på høring 20. oktober fremstår det tydelig at om noen skal slutte å leke i eller med barnehagen, så er det landets øverste myndigheter.

Ny rammeplan sender sterke signaler om dette. Med ny rammeplan har barnehagesektoren fått tydelighet. Eiere, styrere og ansatte har fått en forskrift til erstatning for en veiledende tekst om barnehagens pedagogiske arbeid. De har fått og skal til erstatning for kan og bør. Det er med på å tydeliggjøre kravene til de ansatte som jobber i barnehagene.

PBL mener at dette må bety en styrking av den pedagogiske bemanningen i barnehagene. Det barnehagene først og fremst trenger nå er ikke flere ansatte, men flere barnehagelærere med god pedagogisk kompetanse.

Nå som departementet virkelig mener alvor, og stiller krav til innholdet i landets barnehager, kan vi gjøre noe med det OECD – og nå sist – GoBaN peker på: At kvaliteten i norske barnehager er for ujevn. Den helt grunnleggende forutsetningen for økt satsing på kvalitet, som må komme gjennom flere og enda bedre pedagoger, er at rammebetingelsene til barnehagene blir bedre i takt med økte krav. PBL håper Stortinget og regjeringen er like klare og tydelige i rammebetingelsene fremover, som de er i rammeplanen.

Selv om helhetsinntrykket av ny rammeplan er godt, så ser PBL – som interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for 1.950 private barnehager med 27.000 ansatte i alle landets fylker – også noen skjær i sjøen.

Vi applauderer økt tydelighet, men på ett felt mener vi rammeplanen går for langt: Det er bra at rammeplanen ikke levner særlig tvil om hvilke oppgaver som skal løses i barnehagen, men det er problematisk – blant annet av hensyn til arbeidsgivers styringsrett – at rammeplanen også sier noe om hvem som skal løse oppgavene.

Som del av høringsprosessen er det et åpenbart punkt til oppfølging for PBL.

Heller ikke når det kommer til oppfølgingen av barn med særlige behov for tilrettelegging leverer den nye rammeplanen til forventningene.  Etter vår vurdering er dette temaet ikke styrket slik intensjonen har vært fra KD. Tvert imot har barna det gjelder fått svekket sine rettigheter ved at barnehagen har fått ansvar for å løse disse barnas behov innenfor den ordinære driften. Fra PBLs side er det svært skuffende å se at myndighetene på denne måten fraskriver seg ansvar, og overfører ansvaret, den økonomiske belastningen og masse usikkerhet til barn som allerede har det vanskelig, foreldre og barnehagen.

Det er ikke barna eller den nye, ellers så gode, rammeplanen verdig.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS