I 2015 vant Bakklandet barnehage Utdanningsforbundets klimapris for å ha satt fokus på bienes rolle for å opprettholde et bærekraftig samfunn.
I 2015 vant Bakklandet barnehage Utdanningsforbundets klimapris for å ha satt fokus på bienes rolle for å opprettholde et bærekraftig samfunn.

Vant Klimaprisen med bier og blomster

Utdanningsforbundets klimapris gikk fortjent nok til Bakklandet barnehage. Det betyr heder, ære og 50 000 kroner til den helgrønne barnehagen i Trondheim.

Publisert Sist oppdatert

– Gratulerer så mye med prisen! Hvordan føles det?

– Dette er artig! 50 000 kroner er en stor sum penger for oss, som er vante til å spinke, spare, be og planlegge økonomisk, sier pedagogisk leder Erle Teigen-Husa i Bakklandet barnehage.

Bakklandet barnehage er ingen hvem-som-helst når det gjelder klima og miljø. Dette er noe som gjennomsyrer alt de gjør. Spesielt har biene deres fått mye oppmerksomhet det siste året.

Tar vare på miljøet

Barnehagen hadde allerede en grønn profil, dyrket egne grønnsaker, hadde kompostbinge, handlet økologisk og kortreist mat fra en bonde og bidro på alle måter til et rikt og godt miljø i og utenfor barnehagen. Det neste steget på veien, ble å anskaffe egen bikube med 30 000 bier. Biene fikk de fra firmaet Bieffekten.

– Vi har vært kreative, jobbet godt og hatt det gøy på veien, både ungene og oss voksne. Vi er opptatte av å få fram biene i nærmiljøet slik at de som bor rundt barnehagen hjelper til med å ta vare på dem, sier Teigen-Husa.

Ungene i barnehagen og også veldig opptatte av biene og har lært mye om hvor viktige de er for miljøet og plantene rundt oss. Ikke er de redde heller, tvert i mot.

Bieffekten

– Det var jo krise da vi fant den første døde bien, ler Teigen-Huse.

– Vi måtte forklare at biene er en del av kretsløpet og at livene deres arter seg annerledes enn oss.

Effekten fra biene er allerede synlig i miljøet rundt barnehagen.

– Naboene er jo informerte og rapporterer inn til oss når biene kommer på besøk. Naboen melder også om tidenes største bringebær og sier at han aldri har hatt så mange før. Vi tror jo det skyldes biene våre, mener Teigen-Husa bestemt.

Mange treff i rammeplanen

I begrunnelsen til juryen i Klimaprisen heter det blant annet at:

I forbindelse med sitt arbeid som Grønt flagg-sertifisert barnehage har barnehagen satt fokus på bienes rolle for å opprettholde et bærekraftig samfunn. Barnehagen har med sitt initiativ til å utplassere en bikube i barnehagen vist vei for å finne en lokal løsning på et globalt problem.

Barna har vært med i hele prosessen, fra planlegging av hvor kuben skulle stå, til å pynte kuben, være med på å inspisere kuben, smake på honningen underveis og til å slynge honning i september. I løpet av perioden har barn og voksne lært mye om biens utvikling fra egg til bie, om biesamfunnet og bienes betydning for storsamfunnet. Barnehagen har hatt en bred tilnærming til temaet og koblet arbeidet til alle fagområdene i Rammeplanen. Barnehagen har engasjert barn, personale, foreldre og nærområdet rundt barnehagen. Barnehagen går foran med et godt eksempel for hvordan alle kan bidra aktivt i et meningsfylt arbeid for å skape et bærekraftig samfunn.

Vil gjerne fortsette

Dette er gode ord å få for en barnehage som jobber så mye med miljøet som det Bakklandet barnehage gjør hver dag.

– Hva skal dere bruke pengene til?

– Det har vi snakket så vidt om. Det er mye penger og en fin bekreftelse på at vi gjør noe bra. Vi vil jo gjerne fortsette å ha bier, men det koster. Også skulle vi gjerne hatt en liten hage utenom barnehagen. En kolonihage, kanskje, mer plass å dyrke på. Vi er jo veldig opptatte av dette. Vi håper at flere barnehager kan bli inspirerte til å starte med bier. Vi høstet hele 20 kilo honning i høst og det var veldig artig. Vi jobber hardt for å få dette til og vil gjerne fortsette om vi får midler, sier Teigen-Husa.

Prisen blir høytidelig delt ut under Utdanningsforbundets landsmøte i dag, hvor styrer i Bakklandet barnehage, Marianne Schjetne tar i mot prisen på barnehagens vegne. Eide skole i Grimstad var skolevinneren.

Om Klimaprisen:

  • I 2012 etablerte Utdanningsforbundet sin egen klimapris, som deles ut årlig til verdige vinnere i utdanningsnorge, deriblant barnehager.
  • Utdanningsforbundet ønsker at norsk utdanning i enda større grad skal engasjere barn og unge i klimaspørsmål – og gi økt kunnskap om både klimaproblemer og klimaløsninger.
  • Målet med prisen er at den skal virke motiverende og fremme arbeidet med utdanning for bærekraftig utvikling i hele utdanningsløpet. Prisen deles ut til en eller flere vinnere.
Powered by Labrador CMS