Mange familier kan ha gått glipp av gratis barnehage fordi de ikke forsto brevet de fikk fra kommunen. (Illustrasjonsfoto)
Mange familier kan ha gått glipp av gratis barnehage fordi de ikke forsto brevet de fikk fra kommunen. (Illustrasjonsfoto)

Bare 6 av 80 takket ja til gratis barnehage: Frykter at mottakerne ikke forsto brevet

– Jeg har aldri hørt om dette prosjektet. Det kan ikke ha vært mye informasjon som har gått ut, sier Anfa Hassan Hashi til Budstikka.

Publisert Sist oppdatert

80 familier i Bærum fikk i høst fikk brev med opplysninger om muligheter for gratis barnehageplass for sine 5-åringer. Av disse har 74 svart nei, ikke svart i det hele tatt eller blitt vurdert som uaktuelle.

Bærum kommune er ifølge Budstikka en av 26 kommuner som sist vår ble invitert av Utdanningsdirektoratet til å være med på et forsøksprosjekt med gratis barnehageplass til utsatte femåringer.

Det ble lyst ut midler som et ettårig tilskudd som skulle gå til gratis barnehage for femåringer i familier med lav sosioøkonomisk status og/eller femåringer med minoritetsbakgrunn. Ordningen skulle rettes mot femåringer som ellers ikke kom til å gå i barnehage.

Har aldri hørt om prosjektet

Anfa Hassan Hashi er leder for Bærum somaliske samfunn og medlem i Bærum Høyre. Hun har i tillegg jobbet ved flyktningkontoret i kommunen i fire år, senest i høst i et program med foreldreveiledning, skriver Budstikka.

Hun har ikke hørt om forsøksprosjektet før nå. Og hun tror at mange ikke har forstått hva det var de ble invitert til å være med på.

Informasjonen til familiene er sendt i et brev på norsk. Dette til tross for at nettopp manglende norskkunnskaper er en vesentlig årsak til at det er ekstra viktig å få familienes barn inn i barnehage.

– Dersom kommunen vil at folk skal integrere seg, må de sørge for at informasjonen er god nok. De må nå dem det gjelder, sier Anfa Hassan Hashi til Budstikka.

Må tilbakebetale millionbeløp

Kommunen har fått statstilskudd til 117 barn – 3,51 millioner kroner øremerket for tiltaket, ifølge Budstikka.

Nå må store deler av beløpet tilbakebetales.

Barnehagesjef i Bærum, Erik Førland, avviste overfor Budstikka tirsdag at kommunen ikke har gjort mer enn å sende ut et brev til familiene med språkutfordringer.

– I tillegg til å sende brev, samarbeider vi med Nav for å nå frem med opplysninger. Vi jobber dessuten bredt med helsestasjonene for å rekruttere alle barn til barnehagen, sa Førland.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS