Barnehagesjef Erik Førland i Bærum kommune.
Barnehagesjef Erik Førland i Bærum kommune.

80 fikk brev om gratis plass – bare seks takket ja

– Vi har et sterkt ønsker om å få barn som snart skal starte i skolen inn i barnehage først. Språktrening i norsk barnehage for minoritetsspråklige skolestartere er svært viktig, sier barnehagesjef Erik Førland til Budstikka.

Publisert Sist oppdatert

80 familier fikk i høst fikk brev med opplysninger om muligheter for gratis barnehageplass fra kommunen for sine 5-åringer. Av disse har 74 svart nei, ikke svart i det hele tatt eller blitt vurdert som uaktuelle, skriver Budstikka.

Bærum kommune er ifølge avisa en av 26 kommuner som sist vår ble invitert av Utdanningsdirektoratet til å være med på et forsøksprosjekt med gratis barnehageplass til utsatte femåringer.

Det ble lyst ut midler som et ettårig tilskudd som skulle gå til gratis barnehage for femåringer i familier med lav sosioøkonomisk status og/eller femåringer med minoritetsbakgrunn. Ordningen skulle rettes mot femåringer som ellers ikke kom til å gå i barnehage.

Må tilbakebetales

Kommunen har fått statstilskudd til 117 barn – 3,51 millioner kroner øremerket for tiltaket, ifølge Budstikka.

Nå må store deler av beløpet tilbakebetales.

Barnehagesjefen har ingen god forklaring på hvorfor så få av minoritetsfamiliene er blitt med på ordningen.

– Er et brev på norsk den beste måten å fortelle om et slikt tilbud til familier som sliter med språkproblemer og integrering?

– I tillegg til å sende brev, samarbeider vi med Nav for å nå frem med opplysninger. Vi jobber dessuten bredt med helsestasjonene for å rekruttere alle barn til barnehagen, sier Førland til Budstikka.

– Viktig å tette gapet

Eva Einshøj som jobber i Belset barnehage sier til avisa at hun synes det er trist at noen foreldre velger ikke å ha barna sine i barnehage. Barnehagene jobber kontinuerlig med å tette gapet mellom norskkunnskapene til minoritetsbarna og de etnisk norske barna.

– Det er viktig at man tetter dette gapet før barna begynner på skolen. Har man ikke klart dette før skolestart, blir avstanden ofte større når teorien blir vanskeligere, sier Einshøj til avisa.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS