DEBATT

En stor synder i mange barnehager er formingsmateriell og aktiviteter, skriver Kristine J. Kaba i dette innlegget.
En stor synder i mange barnehager er formingsmateriell og aktiviteter, skriver Kristine J. Kaba i dette innlegget.

Bærekraft i barnehagen – er det ikke lov å ha det gøy lenger nå?

- Det er så mange måter å gjøre ting i barnehagen på som er mer bærekraftig enn det vi har gjort før, skriver forfatteren av innlegget.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

«Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Det handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden. » Rammeplanen 2017

Da jeg skulle starte opp Vippa FUS-barnehage i begynnelsen av 2016 fikk jeg beskjed om å velge ut hva som skulle være våre lokale satsningsområder. Natur, mat og miljø, samt gode relasjoner. Er det litt sært og snevert, tenkte jeg den gangen. Litt over et år etterpå kom det ny rammeplan som er helt tydelig på barnehagens rolle når det kommer til bærekraft og det å ta vare på miljøet. Dette er ikke lenger noe for spesielt interesserte eller noe barnehagene kan velge bort. Så hva betyr det for barnehagene?

Plast

Barnehager er ofte full av plast. Alt fra akrylmaling, glitter, plastleker, perler og fleece-tepper. Det er også ofte stort forbruk av tegnepapir, og gjerne laminert. Hvordan har rammeplanen endret barnehagenes holdning til innkjøp og forbruk? Det har ikke jeg svaret på, men jeg kan fortelle litt om hvordan vi jobber hos oss.

Vi er ikke perfekte. Vi består av mange ansatte som har ulike erfaringer, som igjen kan føre til ulik praksis fra person til person. Først og fremst blir det mye avfall fra en barnehage. Vi gjør det vi kan for å ha gode system for å samle på ting som kan brukes om igjen, som for eksempel papp, doruller, papir og andre «dingser». Det vi ikke kan ta vare på, det sorteres. Alle avdelinger og personalrom har søppelbøtter med sortering av plastemballasje, papp og papir, glass- og metall, matavfall og restavfall. I tillegg har vi en egen dunk til farlig avfall som batterier, el-avfall og lyspærer. Noen ganger er det vanskelig å vite hva avfallet skal sorteres som, og da kan det oppstå fine utviklende refleksjoner sammen med barna. Hvorfor skal ikke tørkepapir i papir? Hvorfor skal ikke kaffeposen som er av plast men har aluminium inni i plast? Hva med ødelagt Lego, er ikke det plast?

Avfall

Siden en barnehage produserer en del avfall er det viktig at vi tar gode valg når vi gjør innkjøp. Vi bruker minimalt med engangsutstyr. Når vi bruker det til sammenkomster med foreldre i barnehagen, kjøper vi det som er mest miljøvennlig. Vi oppfordrer også foreldre og ansatte til å ta med egen termokopp på slike tilstelninger, både av hensyn til sikkerhet og med tanke på miljøet. Som en bonus holder kaffen seg varmere lenger når man er ute, som vi ofte er når det er sammenkomster i barnehagen. Vi bruker naturlig nok en del plastleker i barnehagen.

Plast er ikke bare fy. Det er et veldig holdbart materiale, slik at for eksempel Lego er noe som sjeldent går i stykker. Dette betyr at vi kan ha legoen i mange år, noe som igjen er bærekraftig.

En stor synder i mange barnehager er formingsmateriell og aktiviteter. Det er veldig fint med glitter, men når vi vet at det er mikroplast, forstår vi at vi må unngå det. Heldigvis er det hele tiden noen som utvikler nye produkter, og nå finnes det glitter som er nedbrytbart, laget av for eksempel cellulose. Det er veldig morsomt med masse skum i vanndammene, men når vi leser på Zalo-flaska med varselmerke at det irriterer hunden, gir alvorlig øyeirritasjon og er skadelig med langtidsvirkning, for liv i vann så forstår vi at vi ikke kan bruke det i vanndammene i barnehagen. Det er veldig stilig å male i snøen, men bruker du akrylmaling er dette plast som igjen blir til mikroplast. Skal vi male på snøen må vi da velge en nedbrytbar maling eller eksempel vann som er farget naturlig av rødbeter. Vi som jobber i barnehagen må både tenke bærekraftig her og nå, og når det kommer til at vi er rollemodeller for barna som etter hvert skal ta egnebærekraftige valg.

Bærekraft

Er det ikke lov å ha det litt gøy? Skal alt bli forbudt nå da? Selvfølgelig ikke! Det er så mange måter å gjøre ting i barnehagen på som er mer bærekraftig enn det vi har gjort før. Alle endringer til det bedre er bra! Fagblader, blogger og sosiale medier bugner av tips til aktiviteter og naturlig materiell man kan bruke sammen med barna. I tillegg er det ofte gratis og lett tilgjengelig rett utenfor døra eller i «søpla». Det man lager har ikke noen mindre verdi fordet!

Barnehagefolk kan ikke velge ut fra egne preferanser når det kommer til bærekraft, vi har et rammeverk som blant annet forteller oss at «Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn.» (Rp 2017)

Kanskje de berømte og fordømte dorull-nissene ikke er så dumme likevel? Jeg har i alle fall fortsatt mine nissefigurer laget av melkekartong og filt en gang på 80-tallet, og de skal frem til jul.

Powered by Labrador CMS