Matsvinnet måles hver dag i Askeladden Barnehage Borg. Obs: Eggeskallet er ikke definert som matsvinn, men det gir god hjelp til næringsrik jord i varmkomposten.
Matsvinnet måles hver dag i Askeladden Barnehage Borg. Obs: Eggeskallet er ikke definert som matsvinn, men det gir god hjelp til næringsrik jord i varmkomposten.

Måler matsvinnet daglig – det har gitt resultater

Torsdag i neste uke markeres den internasjonale dagen mot matsvinn. I Askeladden Barnehage Borg har de tatt grep for å kaste mindre mat.

Publisert Sist oppdatert

– Vi startet allerede i 2018 med å kartlegge hvor mye og hva som ble kastet hver dag. Ut fra de svarene vi fikk hadde vi som mål å redusere matsvinnet med ti prosent i 2019, og deretter ytterligere reduksjon i 2020, 2021 og 2022. Dette målet har vi nådd, med god margin.

Det opplyser barnehagestyrer Anne-Karine B. Jensen i en pressemelding sendt ut av Grønt Flagg i anledning den internasjonale dagen mot matsvinn.

29. september

For å understreke hvor viktig arbeidet med å redusere matsvinn er for matsikkerhet og bærekraftig matproduksjon, bestemte FN i 2019 at problematikken skulle få en egen dag.

Behovet for dagen ble begrunnet med en økende verdensbefolkning og uforutsigbare klimaendringer, samt et behov for bærekraftig jordbruk og distribusjonskjeder, skriver FN-sambandet på sine nettsider.

De siste årene har den internasjonale dagen mot matsvinn blitt markert 29. september.

Måler matsvinnet daglig

Askeladden Barnehage Borg og de to andre barnehagene som utgjør MIGRAS miljøbarnehager, har alle som mål å redusere matsvinnet sitt. Nå har samtlige ansatte fått opplæring i hva som kan karakteriseres som matsvinn og hvordan det skal måles:

– Arbeidet med å måle matsvinnet hver dag føles ikke så vanskelig og krevende lenger, det har blitt en vane like enkelt som at vi vasker av kjøkkenbenken. Barna tar del i veiingen ved å legge matrester i «restebøtta» og sammen ser vi på tallene som skrives ned, forteller Jensen.

– Barna tar en mer aktiv del når maten som ligger i «restebøtta» skal ned i varmkomposten. Gjødselen som dannes i varmkomposten brukes igjen i grønnsakshagen vår og på nytt skapes det liv, sier styreren.

Bevisstgjøring

I likhet med de andre MIGRAS-barnehagene er Askeladden Barnehage Borg miljøsertifisert gjennom Grønt Flagg.

Engasjementet for miljø og klima er stort, og barna er med på aktive handlinger innenfor flere temaer som energi, plast, kildesortering og mat og matsvinn, opplyser Jensen.

– Hvordan har dere gått frem for å redusere matsvinnet de siste årene?

– Når vi serverer varmmat er vi opptatt av å ha samme meny på hele huset. Hvis en avdeling for eksempel har laget litt for lite mat kan man gå til naboavdelingene og spørre om det er noen som har mer enn de klarer å spise opp, sier Jensen til barnehage.no.

– Vi snakker med barna om at det er viktig for naturen at vi ikke bruker mer mat enn vi trenger, og at det vi kaster kanskje kunne ha kommet noen andre til gode. Når barna er med på å veie det som må kastes etter et måltid, altså mat vi ikke kan putte i fryseren og bruke til noe annet senere, får de se at dette blir til matsvinn. Denne bevisstgjøringen er viktig.

– Vi legger også til rette for at barna får ta mat til seg selv i mindre porsjoner, og på denne måten lærer de å kjenne etter kroppens behov, sier Jensen.

Selv om barnehagen har fokus på å kaste så lite mat som mulig, vil matsvinnet i enkelte perioder være noe høyere, opplyser styreren:

– Når vi introduserer nye smaker – frukt, fisk, krydder og så videre– blir det ofte litt mer matsvinn, og det er helt naturlig. Barna skal få tid til å venne seg til nye smaker og den endringen skjer ikke nødvendigvis av seg selv. Vi er imidlertid blitt mer bevisst på å introdusere ny mat i mindre porsjoner, slik at vi ikke sitter igjen med så mye mat som må kastes.

40 kilo per person

I gjennomsnitt kaster nordmenn rundt 40 kilo brukbar mat hvert år. Dette er først og fremst rester av tilberedte måltider, frukt og grønnsaker samt brød og bakervarer.

Totalt gikk over 450 000 tonn mat i søpla i 2020.

Regjeringen har sammen med matbransjen et mål om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030. I avtalen som ble undertegnet av fem departementer og tolv bransjeorganisasjoner i 2017, er det også satt et delmål om å redusere matsvinnet med 30 prosent innen 2025.

– Imponert

Prosjektleder i Grønt Flagg, Linda Cecilie Dale, er imponert over arbeidet Askeladden Barnehage Borg har lagt ned for å redusere sitt matsvinn.

– Erfaringene de har gjort seg vil vi nå bruke inn i et større prosjekt vi har med Matvett for å legge til rette for at flere barnehager skal kunne jobbe systematisk med dette, samt involvere både barna og foreldrene i det viktige arbeidet med å redusere matsvinnet, forteller hun.

Om Grønt Flagg og Matvett:

Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og alle typer skoler.

Ordningen er en del av det internasjonale Eco-Schools nettverket som drives av Foundation for Environmental Education (FEE).

Grønt Flagg ble lansert i Norge i 1998. I dag deltar nærmere 1000 skoler og barnehager fordelt på alle fylker og over 100 kommuner.

Formålet med Grønt Flagg er å sette arbeidet med miljø og klima i system og sikre at barn og unge er aktive deltakere i praktiske prosjekter og tiltak. Ordningen er også et verktøy for å innføre miljøledelse på den enkelte enheten.

Matvett er mat- og serveringsbransjens selskap for å forebygge og redusere matsvinn, og samarbeider på vegne av bransjen med myndigheter og forskningsmiljøer.

Selskapet eies av NHO Mat og Drikke, Dagligvare Leverandørenes forening (DLF), Dagligvarehandelens miljøforum, NHO Reiseliv og Virke.

Grønt Flagg og Matvett har inngått et samarbeid hvor målsetningen er mer bærekraftig utvikling for samfunnet gjennom å øke bevisstheten om matsvinn blant ansatte i barnehage, barnehagebarn og ved å involvere foreldrene. Slik håper de å ruste offentlig sektor til å jobbe mer målrettet med å kutte matsvinn og samtidig rette større oppmerksomhet mot hvilke fotavtrykk matproduksjonen setter når det gjelder klimagassutslipp og ressursuttak.

(Kilde: Grønt Flagg, Matvett)

Powered by Labrador CMS