DEBATT

Stygg språkbruk kan endre måten barn oppfattes på og føre til mobbing.
Stygg språkbruk kan endre måten barn oppfattes på og føre til mobbing.

– Drittkjærring!

– Hva har stygg språkbruk å si for den allsidige utviklingen til barnet? lurer fem barnehagelærere på. De mener at holdningene til barnet kan bli endret når barn går rundt og kaller hverandre «idioter» og sier ord som «faen», «helvete» og «jeg skal drepe deg».

Publisert Sist oppdatert

I en kronikk på barnehage.no, forteller Raymond Tiochta, som er styrer i Huser gårdsbarnehage, at han er rystet over små barns språkbruk. Han forteller at det er ikke spesielt sjarmerende å bli kalt drittkjerring, eller høre barn si at de hater hverandre eller bli banna til og kalt idiot. Han mener noe må gjøres og at foresatte må spille på lag med barnehage for å få bukt med den stygge språkbruken.

Det er vi helt ening i. Som framtidige barnehagelærere skal vi i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Men hva har stygg språkbruk å si for den allsidige utviklingen til barnet?

Når barn går rundt og kaller hverandre «idioter» og sier ord som «faen», «helvete» og «jeg skal drepe deg», kan holdningene til barnet bli endret. Danning, inkludering, sosial kompetanse, språkutvikling, respekt og empati er sentrale begreper som kan bli svekket dersom språket blir misbrukt.

Det er viktig at voksene og barn bygger hverandre opp igjennom gjensidig respekt og at man kan samhandle positivt med hverandre. Vår jobb som barnehagelærer er ikke å passe på at barnet snakker pent, men vi har ansvar for konsekvensene som følger dersom de bruker den stygge språkbruken mot andre. Et eksempel her kan være mobbing. Det bør virkelig tas på alvor.

Det å fortelle hvorfor det ikke er greit å banne og vise hva ordene gjør med hverandre, gjør kanskje at barna får mer forståelse av å ha empati for hverandre. Hvis vi ikke tar tak i banningen og overser det helt, kan det være vanskeligere for barna å forstå at dette ikke riktig. Det kan igjen føre til mobbing, ekskludering, og generelt dårligere holdninger til hverandre.

Det er vår jobb og ta tak i problemet, det er vår jobb å skape et inkluderende felleskap, og et miljø der allsidig utvikling får en sentral plass.

Derfor mener vi foreldresamarbeidet er viktig i barnehagen. Nært og åpent samarbeid mellom barnehagen og foresatte, der vi kan snakke om problematikken. Der man kan komme til en felles målsetting, så det gjøres likt i den barnehagen barnet går i. At alle ansatte og foresatte kommer med en felles enig plan rundt banningen og stygt ordbruk.

Slik at barna ikke blir forvirret med hva som er lov til å si hvor. Men viktigst av alt, la barna være forbilder for hverandre. La barna vise hverandre hva som er «kult å si»! La de vise hverandre at de kan bruke andre ord og utrykk som er mer hensiktsmessig for deres språkutvikling og som former de til høflige, respekterende, omsorgsfulle individer.

Hva gjør du når barn banner eller bruker kallenavn? Del i kommentarfeltet under.

Skrevet av Malin Gabrielsen, Malin Fossum, Anita Valle, Mairi Lunde og Annika Pettersen, som går andreåret på barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS