Vennskap i barnehagen er et viktig fokusområde for å forebygge mobbing.
Vennskap i barnehagen er et viktig fokusområde for å forebygge mobbing.

Vennskap på ramme alvor

Molde kommunes 27 barnehager innfører tiltak for vennskap i stedet for tiltak mot mobbing.

Publisert Sist oppdatert

Mars var måneden da Molde kommune med sine 27 barnehager sparket i gang «Vennskap på ramme alvor». Et prosjekt som er det motsatte av de mer tradisjonelle antimobbekampanjene. For her er det vennskap – ikke mobbing – som er fokus. For som fagsjef for barnehage i Molde Gro Toft Ødegård sier:

– Vi styrker det vi ønsker mer av. Som vennskap, toleranse, empati, aksept og respekt. Mobbing er et begrep mange har tanker om. Forteller vi at vi jobber mot mobbing i barnehagen, setter det mange tanker i sving hos foreldrene. Mobber barna hverandre i barnehagen? Det vil være avhengig av definisjonen på begrepet mobbing, men vi velger å rette fokus på voksnes kompetanse på vennskap og relasjonsbygging, sier barnehagesjefen.

Nå har Molde fått 100 000 kroner av Fylkesmannen i Møre og Romsdal for å gjennomføre det første av to år i «Vennskap på ramme alvor». Moldebarnehagene har jobbet aktivt med mobbing og vennskap i mange år, og med støtten fra fylkesmannen, kan de sørge for at vennskap går som en rød tråd gjennom hele året. Kickoff for prosjektet var i mars, så de er ennå i startgropa.

Vil heve kompetansen

– Barns vennskap er de voksnes ansvar. Det er vi som skal forebygge mobbing. Og vi har valgt å snu det rundt. I stedet for å fokusere på det negative, fokuserer vi på vennskap, sosial kompetanse, barns rett til medvirkning og danning. Dette er kjernen i det vi driver med i barnehagen. Å sikre dem en god barndom de tar med seg videre i livet. Og det inkluderer å bygge vennskap, konstaterer Ødegård.

Å lykkes vil si at barna lærer å hevde seg selv samtidig som de respekterer andres grenser.

Jobben framover nå, vil bestå i å heve de ansattes kompetanse på området barns vennskap. Det skal jobbes særskilt med de voksnes ansvar og det dannes også grupper med vennebarnehager som skal samarbeide om emnet. Gruppene velger seg problemstillinger som de skal jobbe med og høste av hverandres erfaring.

Den viktige leken

Prosjektet føres i samarbeid med Høgskolen i Volda, som tilbyr veiledning underveis. Å øke de voksnes kompetanse om vennskap vil helt konkret si å lære de ansatte å forstå hva som skjer i samspillet mellom barn. Det betyr å ha voksne i barnehagen som forstår og har kunnskap om barn og kjenner de enkelte barna spesifikt.

– Det er en krevende prosess hvor du møter dine egne holdninger i døra. For det er kanskje greit at et barn trekker seg unna fordi det ønsker noen minutters ro, men ikke greit at et annet gjør det fordi det er lei seg eller ikke klarer å komme inn i leken. Oppførselen er lik, men grunnene ulike. Vi må aldri undervurdere barnas lek. Den er en helt sentral del av barnas liv, sier Ødegård.

Alle ansatte

Hun tror fullt og fast på at det er effektfullt å styrke det man vil ha mer av, i stedet for å rette for mye fokus på det man ikke ønsker.

– Det vi ønsker ikke skal skje, vil skje. Konflikter og uenighet er en del av livet som barna må lære seg metoder for å finne gode og akseptable løsninger på, mener hun bestemt.

Prosjektet omfatter alle barnehager i kommunen og alle barnehageansatte, både styrere, pedagogiske ledere, pedagoger og assistenter.

Små barn mobber ikke

– Er det mulig å måle resultater av dette prosjektet over tid?

– Det er ikke alt som kan måles. Det betyr ikke at det ikke er viktig. For oss handler det om å trekke i samme retning og sitter på god kompetanse om barns vennskap. Barn som strever med å opprette vennskap trenger dyktige voksne som viser dem vegen inn i vennskap. Det er en prosess som aldri vil ta slutt, sier Ødegård.

Bakgrunnen er den positive erfaringen med det regionale prosjektet «Danning i barnehagen – om det å være menneske».

Powered by Labrador CMS