DEBATT

Byråd for Oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl, her fotografert under Arbeiderpartiets landsmøte.
Byråd for Oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl, her fotografert under Arbeiderpartiets landsmøte.

Oslo tar barna på alvor

– Jeg vil gjerne få fremheve at byrådet i Oslo baserer sin politikk på et helt annet barnesyn enn professor Ingrid Lund antar, skriver byråd Tone Tellevik Dahl (Ap). Her er hennes svar om kommunens tiltak for å hjelpe barn med atferdsproblemer.

Publisert Sist oppdatert

Byrådet bygger vår barnehagepolitikk på FNs barnekonvensjon. Vårt utgangspunkt er alltid barnets beste. Vi vet alle at de første årene er helt avgjørende i et menneskes liv, og danner grunnlaget for all videre læring og utvikling. Derfor må vi sikre at vi gir barna all den støtten og hjelpen de trenger tidlig. Ifølge Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU), vet man i dag at tidlige atferdsproblemer er en av de viktigste årsakene til senere mentale problemer, frafall i skolen, kriminalitet og marginalisering i arbeidsmarkedet. Derfor er barn som viser tidlige atferdsproblemer en spesielt viktig gruppe å hjelpe.

Professor Ingrid Lund reagerer i et innlegg 4. desember på byrådets nye tiltak for nettopp å hjelpe barn med problematferd. Tiltaket er et innsatsteam med erfarne pedagoger som skal følge opp barn som har utfordringer knyttet til språk, atferd og sosial kompetanse. Pedagogene vil være ekstra bemanning i barnehagene i opptil et halvt år og selvsagt også veilede og hjelpe de andre medarbeiderne i barnehagen.

Lund mener at dette vitner om et barnesyn der uønsket atferd knyttes til individet og individuelle vansker og skader. Jeg vil gjerne få fremheve at byrådet i Oslo baserer sin politikk på et helt annet barnesyn enn Lund antar.

I Oslo er det noen barnehager som melder til meg at de har barn de selv mener de ikke har nok tid, ressurser eller kompetanse til å hjelpe. Dette kan være barn som sliter sosialt, det kan være barn med dårlig eller manglende språk og det kan være barn med ulike atferdsproblemer. Det kan få utslag i dytting, biting og slåsskamper, at barn trekker seg tilbake eller ikke klarer å være i ulike sosiale situasjoner i barnehagen. Det er ikke noe galt med barna – men de kan ha hatt opplevelser tidligere i livet, f.eks. i familien eller i miljøet rundt dem, som gjør at de har det vanskelig.

Barna trenger pedagoger som lytter til dem, observerer dem og som kan hjelpe og veilede dem til å takle det som er utfordrende for dem. Lund skriver: «Barns atferd er et språk som må leses av voksne. Det må leses, forståes og veiledes.». Det er akkurat det vi ønsker å få til gjennom dette tiltaket, som for øvrig bygger opp under byrådets betydelig satsing på både voksentetthet og flere barnehagelærere i Oslo generelt.

Oslo har nesten 800 barnehager, og ikke alle barnehager har kompetanse eller ressurser til å hjelpe barna. Akkurat som vi skal ha tidlig innsats for et godt språk og lese-, skrive- og regneferdigheter, må vi også ha tidlig innsats mot atferd. Jeg tror erfarne pedagoger og ekstra bemanning kan være til hjelp når barnehagen selv opplever at de kommer til kort.

Powered by Labrador CMS