Voksne bør spare rosen til en senere anledning når sjenerte barn gjør fremskritt, mener barnehagelærer.

– Ikke ros sjenerte barn når de gjør fremskritt

Det kan bare gjøre vondt verre.

Publisert Sist oppdatert

– Noen barn er sjenerte av natur og snakker bare når de behøver. Det betyr ikke at det er et problem.  Alle trenger ikke være "pratemaskiner".

Det sier Marianne Meling, barnehagelærer og styrer i Sekse barnehage i Hordaland. Hun har lang erfaring med sjenerte barn.

Les hele saken på Klikk.no.

Det er viktig å legge til rette for at alle barn kan utvikle seg, også de som i utgangspunktet er litt mer tilbakeholdne.

LES OGSÅ: Selvregulering er avgjørende for senere læring.

LES OGSÅ: Barn blir mindre sint etter at de fyller to år.

Hold tilbake

Noe av det viktigste voksne kan gjøre for at et sjenert barn skal tørre mer, kan i utgangspunktet kanskje føles litt naturstridig. Det gjelder nemlig å holde tilbake den umiddelbare rosen når barnet gjør etterlengtede fremskritt.

– Det er veldig viktig at man ikke kommenterer det der og da når barnet gjennomfører en handling man har ventet på. Vi voksne har lett for å ville rose barnet når det gjør en ønsket handling, men det kan medføre at barnet trekker seg tilbake, sier barnehagelæreren.

I stedet for å rose barnet med det samme, bør man heller ta barnet til side ved en senere anledning og kommentere den positive utviklingen da.

Slippe fokuset

For at sjenerte barn skal tørre å åpne seg, er det viktig å etablere et skole- og barnehagemiljø som føles trygt, og der det er rom for humor og glede. Sjenerte barn trenger støttende voksne som kjenner dem godt og kan framheve deres styrker.

– Det er også viktig at disse barna slipper å stå i fokus hele tiden. Om nødvendig bør veldig sjenerte skolebarn få slippe å lese høyt eller svare på spørsmål høyt i klassen, sier hun.

Meling opplever ofte at sjenerte barn kan bli halediltere til de sosialt sterke barna som mestrer kommunikasjon, dialog og sosiale krav.

LES OGSÅ: Helt normalt å lugge og slå.

LES OGSÅ: Slik får treåringene den beste utviklingen.

Gjør det som er enklest

– Sjenerte barn kan lett prøve å tekkes de sterke barna. Da bør vi voksne forsøke å styrke og fremheve de tingene de sjenerte barna er gode på. Lek er den viktigste læringsarenaen for barn, og er de ikke flinke lekere kan vi hjelpe dem til å finne på en kjekk lek der det sjenerte barnet er hovedpersonen, sier hun.

Meling er sikker på at om en får til dette, vil de andre barna ønske å bli med i leken. Sjenerte barn vil som regel gjøre det som føles enklest, og som det tror det kan lykkes i. Opplever barnet å ha det best med en voksen, vil barnet automatisk søke mot voksne, erfarer Meling.

Mens noen barn er sjenerte og tilbaketrukne, har andre en personlighet som automatisk gjør dem til ledere i en barnegruppe. Også lederne må få de voksnes støtte til å utvikle seg, mener Meling.

Små grupper

Mestring er et nøkkelord når det gjelder sjenerte barn. Barna må få hjelp til å mestre sosiale situasjoner på egen hånd.

Meling anbefaler bruk av små grupper i barnehagen, og å ha faste rutiner og struktur i hverdagen. I tillegg mener hun det er svært viktig med kompetente voksne med relevant utdannelse i barnehagene.

– Vi må komme bort fra en allmenn oppfatting av at alle kan passe barn. Barnehage er mye mer enn å passe barn, det er et pedagogisk tilbud til barn i en svært viktig og grunnleggende fase av livet, sier Meling.

Powered by Labrador CMS