Fungerende leder i Krf, Dagrun Eriksen taler til landsmøtet.
Fungerende leder i Krf, Dagrun Eriksen taler til landsmøtet.

Lik rett til barnehage

Krfs landsmøte handlet i stor grad om å ivareta barn.

Publisert Sist oppdatert

Krfs landsmøte vedtok i helga at barn i flyktningmottak skal ha lik rett til barnehage som alle andre barn. Barn som lever i mottak og på vent, er i risikosonen for å få helseproblem, og barnehage er et viktig tiltak for å gi de en best mulig hverdag uansett om de skal bli i Norge eller ikke mener KrF.

- Barn som lever i mottak og på vent, er i risikosonen for å få helseproblem. Barnehage er et viktig tiltak for å gi de en best mulig hverdag uansett om de skal bli i Norge eller ikke. Derfor bør barnehageloven endres, slik at barn av asylsøkere har rett til barnehageplass på lik linje med andre barn, heter det i vedtaket.

Krf mener at foreldrestøttende tiltak og foreldreveiledningsprogram har god forebyggende effekt for alle foreldre og særlig for utsatte grupper. Målet med foreldreveiledning er å støtte omsorgsgivere, og gjennom det bidra til gode oppvekstsvilkår for barn og ungdommer.

«Norsk kultur, barneoppdragelse og lovverk kan være forskjellig fra det man har opplevd i egen oppvekst og eget hjemland. Foreldre kan oppleve usikkerhet og fremmedgjøring. Barn kan oppleve motstridende signaler hjemme og ute. Derfor er det viktig at foreldre ikke bare blir informert, men støttes og gis andre verktøy til bruk i barneoppdragelsen», heter det i vedtaket.

Krf presiserer at det er viktig å ta vare på og forsterke foreldres omsorgsverdier. Det må bygges bro mellom foreldres tradisjonelle omsorgsverdier og de verdier de møter i det norske samfunnet.

Partiet ønsker også å styrke tilbud om åpen barnehage.

Powered by Labrador CMS