Svært høy andel barn blant asylsøknadene til Norge

På en uke har tallet på registrerte asylsøknader for barn fra Ukraina økt fra 750 til 1439. Fredag ble norske kommuner bedt om å bosette 35.000 flyktninger i 2022.

Publisert

– Vi vet foreløpig ikke hvor mange flyktninger som vil komme til Norge, men vi ser nå en markant økning i antall asylsøkere. Per 14. mars 2022 er det registrert til sammen nærmere 2.000 asylsøknader fra ukrainske borgere i Norge, og av disse er omtrent 750 barn. Vi forventer at tallet vil øke betraktelig fremover.

Det skriver kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i sitt svar til Stortinget på et skriftlig spørsmål stilt av Tobias Drevland Lund (R).

Lund peker blant annet på stor overvekt av kvinner og barn blant menneskene som er på flukt i Europa, grunnet den allmenne verneplikten for menn i Ukraina. Samt at asylmottakene vanligvis ikke er tilrettelagt for opphold for barn over lang tid med nøktern standard og preg av midlertidighet.

Han spør:

Hvordan forbereder regjeringen kommunene på å hurtig kunne følge opp og normalisere hverdagen for de ukrainske barna med hensyn til raskt å komme i barnehage, skole og fritidsaktiviteter.

Svaret fra statsråden kan du lese her.

Fredag 18. mars gikk det for øvrig ut anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), om bosetting til alle landets kommuner. Til sammen blir kommunene bedt om å bosette 35.000 flyktninger i 2022, hvorav om lag 30.000 fra Ukraina.

– Det er viktig at kommunene legger planer og bygger opp eget tjenesteapparat for å kunne ta imot flere flyktninger fra Ukraina og andre land framover. Det dreier seg både om boliger, helsetjenester, introduksjonsprogram, barnehageplasser og skoletilbud, sier IMDIs direktøre Libe Rieber-Mohn i en pressemelding.

Mandag skriver VG at 15.000 flyktninger under 14 år kan komme til Norge fra Ukraina i år, basert på anslag fra FNs høykommisær for flyktninger på at om lag halvparten av flyktningene fra Ukraina er barn under 14 år.

Mandag 21. mars var det registrert 3.685 asylsøkere fra Ukraina til Norge. 1.439 er barn, 1.839 er kvinner og 407 er menn, skriver VG - som får følgende svar fra Brenna på spørsmål om vi er i stand til å ta imot og følge opp barn som har med seg frykt og vonde opplevelser på en god måte:

– Norske kommuner har tidligere tatt imot tusenvis av barn med bakgrunn fra krig og konfliktområder – som har med seg ballast hit. Nå kommer det enda flere i den strømmen av mennesker. Det er nok enda flere enn det folk kan se for seg. Det blir krevende. Men jeg har tro på at med de erfaringene vi har fra tidligere – og med tilførsel av ressurser – så vil vi klare dette.

Powered by Labrador CMS