Byråd for Oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl, her fotografert under Arbeiderpartiets landsmøte.
Byråd for Oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl, her fotografert under Arbeiderpartiets landsmøte.

Skjerper kravet til assistenter – må ha videregående

Publisert Sist oppdatert

Byrådet i Oslo vil skjerpe kravene til assistentene i Oslos barnehager, skoler og aktivitetsskoler ved å koble språkkrav og utdanningskrav.

– Dette er viktige utdanningsinstitusjoner, og det er her barna lærer språk og utvikler språket sitt. Da er det viktig at de voksne også har god språkkompetanse, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap) til NRK.

Siden 2012 har kommunale barnehager i Oslo krevd norskferdigheter tilsvarende norskprøve B1 ved nyansettelser av assistenter. Nå skjerpes kravene.

– Språkkravet vi ønsker å stille, tilsvarer bestått norsk på videregående nivå, sier byråden til NRK.

Evne til refleksjon

Ifølge Oslo kommunes egne tall var det 228 ansatte i barnehager i Oslo som hadde mangelfulle norskkunnskaper.

Å sende ansatte på norskkurs har ifølge kommunen bare i varierende grad ført til en tilstrekkelig nivåheving.

I byrådssaken som ble behandlet 27. juni heter begrunnes kravet om videregående opplæring slik:

«Byrådet mener at krav om bestått videregående opplæring også bør stilles for å sikre at kandidatene har tilstrekkelig evne til refleksjon knyttet til fagfeltet, til videre selvstendig læring, faglig utvikling og videre utvikling av norskferdighetene. Personer som har fullført videregående opplæring har som regel en sterkere evne til å styrke sine norskferdigheter ytterligere gjennom praktisering av språket på arbeidsplassen og gjennom eventuelle kurs fra arbeidsgiver, enn personer med kun grunnskoleopplæring».

Gjelder faste ansettelser

Fortsatt vil det være mulig å få arbeid i Oslo-barnehagene uten fullført videregående.

– Våre barnehager, skoler og aktivitetsskoler vil fortsatt være en viktig læringsarena for de som er i praksis, i lære eller har arbeidstrening. Men ved fast ansettelse er det viktig at disse utdanningsinstitusjonene stiller gode, tydelige krav til utdanningsnivå og språk, sier byråden til NRK.

Flere er kritiske

Flere høringsinstanser er ifølge NRK kritiske til de nye kravene. Nav Oslo er særlig bekymret for innvandrernes jobbmuligheter.

–  Det er en generell trend at det blir vanskeligere og vanskeligere å få seg jobb for personer med lav formalkompetanse. Hvis Oslo kommune fatter en slik beslutning, vil de ytterligere bidra til denne tendensen, sier fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum i Nav til NRK.

Powered by Labrador CMS