Anita Tvedt er styrer for Læringsverkstedet Kleppe barnehage på Askøy.

Foreslo å si opp avtale: – Første steg på veien mot ny lovgivning?

Ved å si opp en festeavtale som løper til 2040, kunne Askøy kommune ha sørget for avvikling av driften ved Læringsverkstedet Kleppe barnehage, og brukt arealene til andre formål.

Publisert Sist oppdatert

Ideen ble fremmet av kommunedirektør Eystein Venneslan, i form av en sak som var oppe i Utvalg for oppvekst og levekår onsdag.

Lokalavisa Askøyværingen (krever innlogging) omtalte saken i forkant av politisk behandling.

– Selve barnehagen er privat, men barnehagen står på kommunal grunn. Forslaget går ut på at kommunen sier opp festeavtalen med barnehagen. Kommunen trenger denne tomten til andre kommunale formål og det må utredes nærmere, uttalte Venneslan da.

 En annen legger ned

Av saksframlegget framgår at festeavtalen strekker seg fra 2006 til 2040, men at den kan sies opp med to års varsel. Det framgår også at det er overkapasitet på barnehageplasser i Askøy kommune, som ifølge ferske tall fra Udir har 1700 barn fordelt på 25 barnehager, hvorav 17 private.

Overkapasiteten beskrives som særlig stor i området hvor Kleppe barnehage ligger. Her fins nå fire barnehager – alle eid av Læringsverkstedet.

En av disse, Krokåsfeltet sør, er imidlertid varslet nedlagt sommeren 2024. Barnehagestyrer Marius Enger Pedersen forteller til Askøyværingen at årsaken til at de må stenge dørene, er lavere søkertall.

Barnehagen har 30 barn fordelt på fire avdelinger.

– Det er selvfølgelig en kjedelig situasjon, og jeg skulle gjerne ønske at vi kunne fortsatt. Det er trist, men vi er innforstått med situasjonen og aksepterer at det er slik det er, sier han til lokalavisa.

– Ikke ekstra kostnad

For Kleppe barnehage, er situasjonen en helt annen. Her har ikke eier ytret noe ønske om avvikling.

– Vi er en fem avdelings barnehage, med 72 barn per nå. Vi har plass til cirka 110. Så «belegget» er lavt, men det gjelder alle barnehager i kommunen. Dessuten er det ikke en kostnad for kommunen at vi driver med ledig kapasitet i bygget. Vi får tilskudd etter hvor mange barn som går i barnehagen, ikke ut fra byggets kapasitet. Og så må vi justere opp og ned ved behov, sier styrer Anita Tvedt til barnehage.no.

Nå puster hun lettet ut, etter at politikerne vendte tommelen ned for kommunedirektørens forslag om å si opp festeavtalen og slik legge opp til at barn og ansatte må over i andre barnehager i området.

Det skjedde etter at Tom-Christer Nilsen (H) fremmet et fellesforslag fra samtlige partier i oppvekstutvalget, som også fikk støtte fra MDG.

 Pekte på forretningsskikk

– Dette handler om hvordan kommunen skal oppføre seg med tanke på god forretningsskikk. Kommunen skal ikke bruke leieforhold som et pressmiddel til å legge ned en barnehage. Skal vi ta en debatt om barnehagestruktur så tar vi den debatten i en egen sak, sa Nilsen, ifølge Askøyværingen.

Saken skal endelig avgjøres av kommunestyret, men er trolig å anse som avklart – i denne omgang.

Læringsverkstedet Kleppe barnehage
Den private barnehagen har attraktiv beliggenhet. Askøy kommune er grunneier.

Tvedt mottok budskapet med glede, på vegne av foreldre og ansatte onsdag. På lengre sikt kjenner hun seg likevel ikke helt trygg.

– Kan dette være første steg på veien med tanke på lovforslaget om at kommunene skal kunne justere ned kapasiteten i private barnehager? Nå gikk det heldigvis vår vei. Alle stemte imot denne gang. Men politikere er bare mennesker, og når et frø er sådd, kan det være vanskelig å puste helt ut. Det er jo kommunedirektøren som har fremmet saken, og det 14 dager før hovedopptaket. Så konsekvensen ble at det falt en del søkere fra. Det merket vi umiddelbart, sier Tvedt.

– Ikke vanlig praksis

Styreren synes det er naturlig å se saken i sammenheng med de nye reglene regjeringen har foreslått, og mener det er et paradoks at Askøy kommune faktisk ikke støtter adgangen til å justere ned kapasiteten i private barnehager i sitt høringssvar.

– Barnehager på festet tomt er ikke noen uvanlighet. Men det er ikke vanlig juridisk praksis å gjøre det på denne måten, så lenge den på festetomten oppfyller sine forpliktelser, og det ikke foreligger mislighold. Nå må nok Læringsverkstedet gå gjennom alle sine festeavtaler og se om noe må gjøres, sier Tvedt.

– Har du forståelse for argumentet om at kommunen kan ha annen bruk for tomten?

– Det er en god tomt, med god plassering nær offentlig kollektiv transport og hovedvei til Bergen. Kommunedirektøren fremmer ønske om å utvide kapasiteten på skolen like ved, for så å kunne bygge opp flere boligfelt. Men konkrete planer er ikke lagt, og skolen er heller ikke på full kapasitet per nå.

– Du ser ingen grunn til at Kleppe barnehage skulle avvikle slik situasjonen er nå?

– Nei, dette er en veldrevet og populær barnehage som ligger på et bra sted. Det samme sier Læringsverkstedet.

Powered by Labrador CMS