Virksomhetsleder Merete Bjertnes gleder seg til å ta barnehagen i bruk.
Virksomhetsleder Merete Bjertnes gleder seg til å ta barnehagen i bruk.

Denne barnehagen skal produsere mer strøm enn den forbruker

Hvis noen i Asker heiser flagget og roper hurra 18. mai i år, har de ikke nødvendigvis bommet på kalenderen.

Publisert Sist oppdatert

Dagen etter nasjonaldagen åpner nemlig Kistefossdammen barnehage i Heggedal i Asker dørene for de 38 første barna og de åtte første ansatte.

Dette er ifølge Asker kommune det første offentlige plusshuset i Norge – altså en offentlig bygning som produserer mer strøm enn det den forbruker.

Trinnvis innflytting

Virksomhetsleder Merete Bjertnes i Hovedgårdensonen barnehager gleder seg over å være med på et så framtidsrettet pionerprosjekt

– Nå er bygget ferdig innvendig, så arbeidet med å installere møbler er i gang samtidig som anleggsgartneren holder på med å avslutte arbeidet med uteområdet, sier Merete Bjertnes.

Den offisielle åpningen vil først skje til høsten. I mellomtiden vil det skje en trinnvis innflytting. To avdelinger som nå holder til i et leid bygg skal inn 18. mai. 1. juni åpner en ny småbarnsavdeling. Og i august fylles de tre resterende avdelingene inn.

– Det blir seks avdelinger med totalt cirka 100 barn, sier Bjertnes.

FutureBuilt

Bakgrunnen for at Kistefossdammen barnehage bygges som plusshus er at Asker er en av fire kommuner på Østlandet som er med i et FutureBuilt-samarbeid. Dette er et 10-årig program som går fram til 2020. FutureBuilts visjon er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet.

– I det ligger en ambisjon om og forventning om at vi setter miljø på agendaen. Vi er opptatt av å skape bygg og arenaer som stimulerer oss til å endre våre vaner. Det innebærer at vi bygger fornuftige bygg og endrer våre vaner når det kommer til energibruk og transport. Målet er å redusere CO2-utslipp på transport, energi og byggematerialer, sier Merete Bjertnes til barnehage.no.

Lokker med penger

For å oppfylle ambisjonen på transportsiden, er barnehagen nå i gang med å inngå avtaler med foreldre og ansatte om å være med på et pilotprosjekt for å redusere bruken av privatbil.

– Det innebærer blant annet at foreldre som får plass i barnehagen får muligheten til å søke om tilskudd til å kjøpe elsykkel mot å forplikte seg til ikke å bruke bil til og fra barnehagen mellom påske og 1. november, sier Bjertnes.

Tilskuddet er på kr. 5.000 til e-sykkel, kr. 1200 til sykkelhenger og gratis piggdekk. De som ikke primært har behov for elsykkel, kan i stedet søke om tilskudd på 600 kroner i måneden i ett år til månedskort på offentlige transportmidler.

– Vi vil også etablere en utlånsordning med to elsykler som barnehagen eier og som foreldre kan melde seg på for å låne i en uke av gangen, legger hun til. 

Solceller, energibrønner og varmepumper

Det er solcellepanel på taket, samt energibrønner og varmepumper som skal sørge for at Kistefossdammen barnehage produserer mer strøm enn den forbruker. Foreløpige beregninger viser at overproduksjonen vil tilsvare den mengden kraft som kreves for å holde to elbiler i drift.

Ifølge prosjektleder Vidar Nyhus i Asker kommune vil barnehagen i vintermånedene ikke klare å produsere nok kraft til egen drift. Da må de kjøpe strøm.

– Men i sommerhalvåret overproduserer vi, da kjører vi strømmen tilbake på nettet, sier Nyhus til barnehage.no.

Barnehagens tak har en utforming med «takhatter» som skråner mot sør.

– På de sørvendte flatene er det 300 m2 med solceller som fanger solenergi. På motsatt side, mot nord, kommer det vinduer som slipper inn dagslys, og som kan åpnes for lufting, sa Reidun Vadseth, leder for Asker kommunes FutureBuilt-prosjekt, til Budstikka.no i fjor sommer.

Høye ambisjoner, lite føringer

Når barnehagebygget blir som det blir, ligger det også i kortene at den nye barnehagen også vil ha et sterkt miljøfokus også i den daglige driften. Men her vil ikke virksomhetslederen legge for mange føringer.

– Det skal være en barnehage med høye miljøambisjoner. Men det er mange alternativer til hvordan dette skal gjenspeiles i det daglige. Det kan for eksempel være at de dyrker egne grønnsaker, at de har et sterkt fokus på offentlig kommunikasjon eller at de satser på gjenbruk. Men hva det skal satses på, skal de ansatte sammen med barna og foreldrene få lov til å forme sammen. Vi har tro på at det vil skape et annet engasjement enn dersom vi trer et ferdig opplegg ned over hodene på dem, sier Merete Bjertnes.

Spente – og optimistiske

Den typen bygninger som Kistefossdammen barnehage vil bli, er mer vanlig lengre sør i Europa enn det er i Norge. Merete Bjertnes sier at det har vært en spennende prosess i forhold til spørsmål om hvordan et slikt prosjekt vil fungere i Asker.

– Heggedal i Asker er et distrikt som har mye snø om vinteren. «Vil det skape utfordringer?» «Hvordan vil vær og vind spille inn?» Slike spørsmål har det vært en del av. Men solcellepanelene ble montert rundt nyttår og har produsert mye strøm allerede. Så langt ser det bra ut. Vi er optimistiske, sier virksomhetslederen.

Powered by Labrador CMS