Før valget: «Alle» er enige om løpende barnehageopptak

Skal vi tro politikerne i våre ti største byer, kan velgerne forvente at alle barn snart vil få tilbud om barnehageplass etter endt foreldrepermisjon – uansett når på året de er født.

Publisert Sist oppdatert

Kanskje blir det snart slutt på at foreldre tvinges til å ta ulønnet permisjon eller søke hjelp hos slektninger i påvente av barnehageplass.

Av til sammen 90 spurte lokallag for partiene Ap, H, Sp, FrP, SV, Rødt, V, MDG og KrF i de ti største byene våre, sier nemlig 73 seg «helt enig» eller «enig» i påstanden:

«Mitt parti vil jobbe for at alle barn skal få tilbud om barnehageplass etter endt foreldrepermisjon, uansett når på året de er født».

Kun to tilkjennegir at de er «uenig», mens fem velger svaralternativet «verken/eller». Ti av lokallagene har ikke svart.

Da er vel sjansen stor for at flere kommuner faktisk gjør forbedringer etter valget?

Om kartleggingen

  • «Barnehagevalget 2023» er en velgerguide som samler svar fra partienes lokallag, på en rekke aktuelle spørsmål knyttet til barnehage.
  • Alt fra bemanning, mattilbud, åpningstider, politisk styring og kompetanse/ledelse/sykefravær er berørt. Blant temaene som tas opp er også kvalitet, konkurranse og ansattes lønns- og pensjonsvilkår.
  • Flere av spørsmålene omhandler lokalpolitikernes syn på private barnehager.
  • Det er PBL (Private Barnehagers Landsforbund) som står bak undersøkelsen, som er sendt ut til de 213 kommunene i Norge hvor det er PBL-barnehager.
  • Alle landsdekkende partier som i dag er representert på Stortinget har vært invitert til å delta.
  • Barnehage.no har sett nærmere på svarene fra landets ti mest folkerike kommunene.

Kilde: PBL/Barnehagevalget.no

Vil gå for to opptak

I partiprogrammet til Lillestrøm Arbeiderparti for 2023-2027, står det at de vil innføre to barnehageopptak i året og arbeide for kontinuerlig opptak.

Overfor Barnehage.no, vektlegger ordfører Jørgen Vik (Ap) det første.

Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik (Ap)
Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik.

– Løpende barnehageopptak krever at det til enhver tid er overkapasitet på barnehageplasser, slik at disse står klare for barn som eventuelt kommer til i løpet av semesteret. Dette er økonomisk kostbart. Vi ser nå at den største utfordringen i barnehagesektoren er å rekruttere og beholde kvalifisert personale til barnehagene våre. Vi ønsker derfor å sette ressursene inn på dette og heve antallet pedagoger, forklarer han – klar på at kvalitet i barnehagen har høyere prioritet enn løpende opptak.

Lillestrøm kommune er en stor kommune, og folk flytter til og fra. To barnehageopptak i året betyr i praksis at også at de som ikke får plass enten i hovedopptaket på høsten, eller opptaket på nyåret, vil kunne få tilbud, ifølge ordføreren. Men da ikke nødvendigvis i nærheten av der de bor.

– Hvor sannsynlig det er med løpende barnehageopptak i alle deler av Lillestrøm kommune er det vanskelig å uttale seg om. Alt er avhengig av kommunens økonomi og hva de andre partiene er villige til å prioritere vekk for å få på plass et slikt tilbud. Lillestrøm Arbeiderparti ønsker å ha to opptak og satse på å styrke bemanningen i barnehagene. Får vi det på plass så vil neste skritt kunne være løpende barnehageopptak, oppsummerer Vik.

– Ikke løftet en finger

– Jeg har tro på at vi vil få på plass et løpende barnehageopptak dersom vi får et politisk skifte i Trondheim. FrP er klar på at løpende barnehageopptak er en viktig sak, som vi vil prioritere å gjennomføre dersom vi får flertall, sier partiets 2. kandidat i trønderhovedstaden, Maria Alseth.

Maria Alseth står på andreplass på Fremskrittspartiets valgliste i Trondheim.
Maria Alseth er nummer to på Fremskrittspartiets valgliste i Trondheim.

Hun har imidlertid ingen tro på at Arbeiderpartiet og SV vil innføre løpende barnehageopptak i Trondheim.

– De har allerede hatt mulighet til å gjennomføre dette i 20 år i posisjon, uten å ha løftet en finger for å gjøre det.

«Ja, vi jobber for rullerende barnehageopptak (…)» svarer Ap i Trondheim i undersøkelsen. SV skriver at de vil ha løpende opptak til barnehagen, og starte med å prioritere flere opptak i løpet av året. Både KrF og Sp gir uttrykk for å være for løsningen, men mener at det trengs nasjonale endringer og/eller økte nasjonale bevilgninger for å få det til.

– Å innføre fleksibelt barnehageopptak vil koste penger. Du er ikke redd for å love mer enn dere kan holde?

– FrP vil prioritere kommunens kjerneoppgaver innenfor helse, eldreomsorg, oppvekst og barnehage. Vi mener derfor det er riktig å prioritere å bruke penger på løpende barnehageopptak, slik at barn får en barnehageplass når familien har behov for det, svarer Alseth.

Tvunget til lokale hensyn

«Det er svært viktig at alle barn får et barnehagetilbud når foreldrenes permisjonstid er gått ut. Det er svært problematisk at et barn født i januar må vente i sju måneder på en god og sikker barnehageplass. Det er også et stort likestillingsproblem!».

Det mener Venstre i Trondheim.

I Stavanger går partiet til valg på å garantere plass etter endt permisjon.

Men i Drammen, der lokalavisen DT nylig kunne melde at nær 200 barn står på venteliste, kan ikke Venstre gi like store løfter. Partiets ordførerkandidat og gruppeleder i kommunestyret, Herman Ekle Lund, forklarer:

Herman Ekle Lund (V).
Herman Ekle Lund (V).

– I gjeldende økonomiplan for Drammen er det lagt inn nye, uspesifiserte kutt på 135 millioner kroner i 2025 og 150 millioner kroner i 2026. For å sammenligne hvor vanskelig dette er, så har vi i denne fireårsperioden forsøkt å kutte 120 millioner, men kom bare halvveis. For oss er det viktigste å ta vare på det vi allerede har og gi barnehage og skole et netto løft til å styrke sitt tilbud, før vi setter i gang nye tiltak.

Ifølge Lund er det verken realistisk eller ansvarlig å love bort løpende opptak nå.

– Blir barnehagetilbudet i Drammen bedre dersom vi må kutte i åpningstider eller legge ned barnehager for å finansiere løpende opptak? Vi tror ikke det.

– Løpende opptak er likevel et av tiltakene vi vil prioritere så fort vi får mer romslige rammer på driftsbudsjettet igjen, understreker han.

– Er nesten der

I Fredrikstad er situasjonsbeskrivelsen en annen. Ordfører Siri Martinsen (Ap) forteller om gode muligheter for barnehageplass til de som har behov.

Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen (Ap)
Fredrikstad-ordfører Siri Martinsen (Ap)

– Vi har egentlig veldig mye løpende opptak allerede. De som søker etter at fristen i til hovedopptaket har gått ut, er med på løpende opptak. Det jobbes godt mellom administrasjonen i kommunen og alle barnehagene i kommunen for å tilby plass. Vi har bra barnehager i Fredrikstad, som gjør en viktig jobb for framtiden. Vi har noen pressområder hvor man ikke får førstevalget sitt, typisk bykjerne og befolkningstette steder, men vi har veldig få klager – og det tenker jeg er en veldig god indikator, sier Martinsen.

– Kan det tolkes som at dere egentlig er kort unna å kunne garantere plass, også for de som ikke har krav på det etter loven?

– Vi er nesten der, svarer ordføreren.

(Saken fortsetter under tabellen)

«Mitt parti vil jobbe for at alle barn skal få tilbud om barnehageplass etter endt foreldrepermisjon, uansett når på året de er født»
«Mitt parti vil jobbe for at alle barn skal få tilbud om barnehageplass etter endt foreldrepermisjon, uansett når på året de er født»

Vil bygge overkapasitet

Også i Bærum, hvor Lisbeth Hammer Krogh (H) bærer ordførerkjedet, har de full dekning for alle rettighetsbarn. Foreldre kan også være heldig å få barnehageplass til sine barn før de har rett på plass.

Men Høyre vil ikke si seg fornøyd med dagens situasjon.

– Det er viktig å sikre nok barnehageplasser så foreldrene kan komme seg tilbake i arbeid, sier Haakon Kvenna Veum.

Haakon Veum (H).
Haakon Veum (H).

Han er formannskapsmedlem og leder av Hovedutvalg barn og unge i Bærum kommune, og står på andreplass på Bærum Høyres valgliste.

– Det vi har sett de siste årene er at nylig utbyggede områder som er attraktive for barnefamilier mangler plasser i nærområdet. Vi har nok plasser i kommunen samlet, men av og til får foreldre tilbud om plass et stykke unna, utdyper han.

De har med andre ord overkapasitet i enkelte kretser og underkapasitet i andre.

– I Bærum Høyres program for neste periode lover vi at flere foreldre skal få barnehageplass der de bor. Det er viktig for hverdagslogistikken, for det sosiale miljøet i nærområdet, og for klima der vi reduserer transportbehovet. Det å sikre at flere får plass i nærmiljøet vil innebære at vi må ha større overkapasitet. Dette er et stort og viktig løfte for neste periode vi er klare for å levere på, sier Veum.

De har også programfestet å arbeide for at barnehagene i Bærum får løpende inntak gjennom året.

Enig, men... – og uenig

I Stavanger skriver Arbeiderpartiet at løpende opptak «helt klart er et mål å jobbe etter, men at det blir svært kostbart dersom det utelukkende skal finansieres av kommunale midler». Her har man imidlertid allerede utvidet til minst to barnehageopptak i året.

I Oslo er samtlige partier helt enige i å jobbe for at alle barn skal få tilbud om barnehageplass etter endt foreldrepermisjon, uansett når på året de er født. Det samme er de i Bergen.

De eneste to som har sagt seg uenig i påstanden, er Ap i Asker, og Sp i Lillestrøm.

Det har ikke lyktes Barnehage.no å få en kommentar fra Ivar Granum, som topper valglista for Arbeiderpartiet som er i opposisjon i Asker. Ei heller fra ordfører Lene Conradi (H).

I undersøkelsen svarer Senterpartiet i Lillestrøm at: «Ideelt sett så er jo dette ønskelig, men det vil koste uforholdsmessig mye da det må bygges så stor kapasitet at plasser blir stående tomme gjennom året».

Under kan du se hva lokalpartiene i landets mest folkerike kommuner svarer om noen andre barnehagerelaterte tema. Alle 13 påstander fins på barnehagevalget.no.

Sammenstilling av svar fra de ulike partiene lokalt i landets ti mest folkerike kommuner.
Sammenstilling av svar fra de ulike partiene lokalt i landets ti mest folkerike kommuner.
Powered by Labrador CMS