• 6. mars har siden 2004 vært det Den europeiske logopediens dag.
  • Temaet i år er Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK).
  • Les mer om ASK på sidene til Statped.
  • Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo.
  • Artikkelforfatter Marika Vartun er administrativ forskningsleder ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO.