Kunnskapsministervikar Henrik Asheim i Stortingets minglehall etter å ha presentert statsbudsjettet for 2018.
Kunnskapsministervikar Henrik Asheim i Stortingets minglehall etter å ha presentert statsbudsjettet for 2018.

Ønsker bedre tilbud til barn med andre behov for kommunikasjon

Regjeringen ønsker å tydeliggjøre rettighetene til barn som trenger alternativ og supplerende kommunikasjon i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen har sendt på høring et forslag som vil tydeliggjøre denne barnegruppens rettigheter i barnehageloven. Tilrettelegging for barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) er ikke eksplisitt regulert i barnehageloven i dag, noe som kan gjøre det vanskelig å finne frem til hvilke regler som gjelder for disse barna.

– Barn som trenger alternativ og supplerende kommunikasjon skal få bruke nødvendige hjelpemidler og de skal få et tilrettelagt tilbud i barnehagen. Det betyr mye for barnas utvikling, lek og trivsel. Det skal ikke være noen tvil om dette, sier kunnskapsminister Henrik Asheim i en pressemelding.

Forslaget innebærer at det tydeliggjøres i barnehageloven at barn som trenger det skal få bruke ASK i barnehagen, og at spesialpedagogisk hjelp kan inkludere opplæring i bruk av ASK.

Med ASK menes alle former for kommunikasjon som støtter eller erstatter vanlig tale for personer som ikke har mulighet for å uttrykke seg gjennom tale. Eksempler på ASK er bruk av håndtegn, fotografi, tematavler eller talemaskiner.

Les høringsbrevet her.

Høringsfristen er satt til 1. februar 2018.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS