For å kunne se hva som befant seg i bekken brukte barnehagen et lite filmkamera til å filme under vann.
For å kunne se hva som befant seg i bekken brukte barnehagen et lite filmkamera til å filme under vann. (Foto: Ila barnehage)

Utforsket livet i den lokale bekken – vant pris

Ila barnehage stakk av med IKT-senterets digitale barnehagepris. – Vi er veldig stolte, sier pedagogisk leder Ståle Skagen.

Prisen ble delt ut 7. mars under Digital Arena Barnehage-konferansen i Trondheim.

– Det er helt fantastisk å få en slik anerkjennelse, sier pedagogisk leder Ståle Skagen til barnehage.no.

– Vi har jobbet med å implementere IKT i barnehagen på en god og pedagogisk måte i mange år. Det er veldig gjevt at dette arbeidet bærer frukter i form av en slik pris, fortsetter han.

Se flere bilder fra prosjektet nederst i saken.

«Utforsker, leker og lærer sammen»

Det er fjerde året at Senter for IKT i utdanningen deler ut Digital barnehagepris.

Prisen deles ut for å løfte frem eksempler på hvordan barnehager arbeider helhetlig med digitale verktøy i sin pedagogiske praksis. Premien er et gavekort på 10.000 kroner som skal gå til kjøp av digitalt utstyr til barnehagen.

Juryen gir følgende begrunnelse for at Ila barnehage ble tildelt prisen i år:

«De jobber med digitale verktøy på en god og pedagogiske måte. De har tatt hensyn til og har fokus på barns medvirkning. I søknaden dokumenterer de godt hele prosessen i arbeidet med prosjektet og hvordan veien har blitt til i løpet av arbeidet. De har fokus på og jobber med alle fagområdene i prosessene. De utforsker, leker og lærer sammen med barn. De har tatt høyde for og har fokus på barns personvern. De jobber med mange ulike materialer og flere ulike digitale verktøy. De har tydelig målsetting for arbeidet og barnas undring og utforsking som viser veien videre i prosjektet.»

Filmet under vann

Prisen ble delt ut under Digital Arena Barnehage-konferansen i Trondheim 7. mars. Her holder Ståle Skagen (venstre) og Geir Valøen plaketten som viser at barnehagen vant den digitale barnehageprinsen 2018.

Ila barnehage ligger i Trondheim og er en kommunal barnehage. Barnehagen vinner prisen for prosjektet «Livet i Ilabekken». Et barnestyrt forskningsprosjekt der digitale verktøy ble brukt i en pedagogisk kontekst for å øke mulighetene for å kunne forske bredt, opplyser pedagogisk leder Ståle Skagen.

I starten av prosjektet ble fireåringene på avdeling Hjorten delt inn i tre grupper, hvorav to grupper fikk hvert sitt nettbrett til disposisjon og den siste gruppa fikk en smarttelefon. Disse hjelpemidlene skulle barna fritt anvende for å dokumentere det de syntes var interessant i nærmiljøet.

Da barn og voksne tittet på bildene barna hadde tatt, kom det frem at barna betraktet nettopp Ilabekken som et interessant sted for ytterligere forskning.

Barna ble utfordret til å tegne det de trodde befant seg i bekken. De laget også plastelinafigurer basert på disse tegningene.

Ved hjelp av blant annet et digitalt mikroskop og et GoPro-kamera som kunne filme under vann, fikk barna deretter utforske livet i Ilabekken.

– De digitale verktøyene kan gi en enda større dybde og bredde i et slikt forskningsprosjekt, sier Ståle Skagen.

– Når et barn sier: «Tenk om vi kunne ha dykket under vannet og sett hvordan det ser ut der», kan vi ta kameraet vårt, sette det i et vanntett etui og filme under vann. Etterpå kan vi se på det vi har filmet og sammen undre oss og reflektere over det vi ser. Det dukker opp mange fantastiske historier i denne undringen sammen med barna.

Barnehagen har også drevet forskning ved hjelp av en drone med kamera, opplyser Skagen. 

– Dette har muliggjort et løft av barneblikket, slik at vi også kan studere omgivelsene i et fugleperspektiv, sier han.

Saken fortsetter under bildet.

Barna bruker et digitalt mikroskop til å undersøke det de har funnet ved Ilabekken. Foto: Ila barnehage

Digitale møteplasser

Den pedagogiske lederen understreker at barnehagens arbeid med digitale verktøy ikke handler om at barna skal være passive mottakere.

– Vår tanke er at de digitale verktøyene skal tilføre noe. Det er ikke slik at nettbrettet tar over for treklossene. Men det kan gi treklossene nye dimensjoner ved at barna for eksempel kan lage animasjonsfilm med klossene, eller ta bilde av noe de har bygget og vise det til foreldrene sine. Vi vil ikke at barna skal være digitale konsumenter, men heller digitale skapere og produsenter, sier Skagen.

I Ila barnehage er de opptatt av å skape «digitale møteplasser».

– Én slik møteplass er forskerbordet vårt, som er tilgjengelig hele dagen. Her er det et trådløst mikroskop, et nettbrett og en dataskjerm. Dit går barna når det er noe de ønsker å forske på, for eksempel en legokloss eller noe de har funnet ute. Nylig var vi i fjæra og da var det et barn som fant et fiskebein som vi tok med oss og utforsket nærmere når vi kom tilbake til barnehagen, forteller Skagen.

Deler sine erfaringer

– Vi satser ganske bredt på IKT i barnehagen og prøver å sette det i system og ha en pedagogisk og kreativ vinkling på det, opplyser den pedagogiske lederen.

Sammen med kollega Geir Valøen har Skagen vært rundt i flere barnehager i Trondheimsområdet for å dele av sine erfaringer og gi tips til bruk av digitale verktøy i barnehagen.

– Denne uken skal vi holde foredrag om arbeidet vårt med digitale verktøy for lokalpolitikere i Trondheim. Senere skal vi også holde foredrag på et møte for styrerne i alle Trondheimsbarnehagene. Det er morsomt at folk vil høre om hvordan vi jobber, avslutter Skagen.

Her forsker barna med mikroskop ute. (Foto: Ila barnehage)
Barna observerer filmingen i bekken. (Foto: Ila barnehage)
– Vi har også utforsket ved hjelp av en drone med kamera. Dette har muliggjort et løft av barneblikket, slik at vi også kan kan studere omgivelsene i et fugleperspektiv, sier Ståle Skagen. (Foto: Ila barnehage)
Oversiktsbilde av Ilabekken. (Foto: Ila barnehage)
Barnehagen er opptatt av å skape digitale møteplasser både inne og ute, opplyser pedagogisk leder Ståle Skagen. (Foto: Ila barnehage)
Barna utforsker småkryp. (Foto: Ila barnehage)
Barna tegnet det de trodde befant seg i Ilabekken. (Foto: Ila barnehage)
Prosjektet om livet i Ilabekken ble også til utstilling på barnehageveggen. (Foto: Ila barnehage)

Debatt

Til toppen